OpenFlex Data24: готови за ерата на зетабайта

OpenFlex Data24 e градивният блок за създаване на софтуерно-дефинираната система за съхранение
(снимка: Western Digital)

Дигиталната трансформация се разгърна с бързи темпове през последните няколко години и, наред със сигурността, съхранението на данни е сред технологичните направления, които се променят най-динамично. Не случайно то е арена на порой от иновации. Така нареченият софтуерно-дефиниран сторидж (SDS) осигурява гъвкава основа за съхранение и пасва на нуждите на организациите от плавна цифрова трансформация. Платформата OpenFlex Data24 на Western Digital прави възможно това да става лесно и безпроблемно.

След резките промени, предизвикани от пандемията, сега светът бързо се адаптира към новия начин на работа: работната среда е хибридна, а данните се трупат експоненциално. Предприятията бързо възприемат хибридния модел, използвайки технологични решения като изкуствен разум и задълбочен анализ на данни.

Някои от предизвикателствата, пред които са изправени ИТ директорите днес, включват управлението на растежа на данните в помощ на бизнеса. ИТ мениджърите трябва също да осигуряват защита на данните, да решават проблеми със законовите регулации и съответствието с тях, да гарантират оптимална производителност и постоянно подобряване на общата цена на притежание.

Бързо навлизане на SDS системите

Промените обуславят бързото възприемане на софтуерно-дефинираните системи за съхранение. Анализаторите очакват пазарът на SDS решения да достигне обем от 37,24 млрд. щ.д. до 2026 г. при средногодишен темп на растеж от 25,8% в периода 2021-2026 г.

SDS осигурява на ИТ мениджъра гъвкавост и богат избор, наред с множество други предимства като намалени капиталови разходи, мащабируемост и истинска централизирана интелигентност. Позволява отделяне на хранилището от софтуера чрез преместване на елемента „управление и контрол” – от хардуера към софтуерно-базиран интерфейс за управление на услуги. Така всеки бизнес може да започне да се разгръща с малки стъпки, но да планира голям растеж занапред.

Подобно на виртуализираните изчисления, SDS добавя софтуерен слой, чрез който общият пул от хардуерни модули за съхранение става по-лесен за управление: по-опростен и по-бърз от гледна точка на планиране, внедряване, администриране, преразпределяне и автоматизиране.

Решението на Western Digital

Системата OpenFlex Data24 NVMe-oF на Western Digital е проектирана като платформа за SDS, оптимизирана за максимална производителност. Тя е градивният блок за създаване на софтуерно-дефинираната система за съхранение. Замислена и реализирана така, че високата производителност на NVMe да характеризира цялото споделено хранилище. Осигурява споделяне на полупроводниковите (SSD) NVMe дискове с ниска латентност през високопроизводителна мрежа.

Добавяйки модули за съхранение Ultrastar, администраторите могат да си гарантират спокойна работа
(снимка: Western Digital)

Лесна за „композиране”, инфраструктурата OpenFlex разчита на NVMe over-Fabric за драстично подобряване на утилизацията на изчисленията и съхранението, производителността и гъвкавостта в центъра за данни. Архитектурата и продуктите от OpenFlex позволяват дезагрегиране на съхранението от изчисленията, така че приложенията да споделят общ пул от ресурси за съхранение. Данните могат лесно да се споделят между приложенията. Необходимият капацитет може да бъде разпределен за дадено приложение, независимо от местоположението.

OpenFlex Data24 отблизо

Сторидж платформата комбинира SN840 NVMe SSD дискове и RapidFlex NVMe-oF контролери на Western Digital, като позволява споделяне на пълната пропускателна способност на Ultrastar NVMe SSD от множество хостове в 100Gbps Ethernet с ниска латентност. Това решава проблема с недостатъчно използваните ресурси за съхранение и неефективните хранилища за данни.

OpenFlex Data24 побира до 24 двупортови NVMe SSD с възможност за „гореща” замяна, осигурявайки споделен капацитет за съхранение до 368 TB в компактен 2U форм-фактор. Дизайнът включва още RapidFlex RDMA-съвместими NVMe-oF контролери за мрежова свързаност (Western Digital придоби контролерите RapidFlex с покупката на Kazan Networks).

OpenFlex Data24 осигурява споделен капацитет за съхранение до 368 TB в компактен 2U форм-фактор
(снимка: Western Digital)

До шест хоста могат да бъдат директно свързани със 100 Gbps Ethernet без нужда от външен превключвател. Контролерите RapidFlex осигуряват под 500-наносекундна латентност за прогнозираната производителност на платформата, надвишаваща 13M IOPS/70 GB/s при добавяне на до шест мрежови адаптера към OpenFlex Data24.

Работата с двупортови SSD устройства означава, че всеки носител има две физически връзки към цялостната система, тоест осигурява се постоянна достъпност без риск от срив от вида „единична точка на отказ”. По този начин системата гарантира високо ниво на достъпност, а това я прави подходяща за високопроизводителни изчислителни задачи, съответно за корпоративни и облачни центрове за съхранение – за приложения като анализи в реално време, бази данни, изкуствени разум и машинно самообучение.

Ключов фактор е лекотата на управление. Принос за това има и поддръжката на RESTful API – програмни интерфейси за опростено управление, които дават на администраторите гъвкавост и адаптивност, позволявайки им да конфигурират и настройват средата с различни комбинации от капацитет, резервиране и устойчивост, производителност. Благодарение на RESTful, данните не са обвързани с конкретен ресурс или метод, така че системата може безотказно да откликва на множество типове заявки.

До шест хоста могат да бъдат директно свързани към сторидж платформата със 100 Gbps Ethernet
(снимка: Western Digital)

Добавяйки модули за съхранение от фамилията Ultrastar – например Ultrastar DC SN840 с капацитет до 15360 GB или Ultrastar DC SN840 с капацитет до 6400 GB, администраторите могат да си гарантират гладка и спокойна работа на масива за съхранение с пълна оперативна съвместимост между всички компоненти. Така се формира система за съхранение, която обслужва бизнеса бързо и надеждно, без да създава грижи и тревоги на администраторите и ИТ мениджърите.

SDS платформата OpenFlex Data24 NVMe-oF и сторидж решенията Ultrastar са достъпни за организациите у нас от АДСИС – официален риселър/интегратор на Western Digital/HGST. Производителят осигурява 5-годишна лимитирана гаранция за цялостната система, включително SSD дисковете.