Производител на памети отчете много силен юли

Производителят на памети Transcend достигна $92,76 милиона оборот през юли, с рекордна доставка от 9,3 милиона модули памети.

Компанията бележи ръст в приходите от 19,6%, в сравнение с $77,55 милиона реализирани предния месец. Общите печалби на Transcend за второто тримесечие са достигнали $225,97 милиона, а за всичките 7 месеца от началото на 2009 година цифрата е $555,96 милиона щатски долара, съобщи дистрибуторът на марката у нас – Диджи Електроникс.

Комбинираните доставки на Transcend за юли достигат 9.3 милиона единици, което е най-голямото месечно количество за годината. Флаш-продуктите държат 54% от оборота, докато на DRAM модулите се падат 28,2%.

Делът на новите продуктови линии, които включват дигитални плейъри, портативни твърди дискове и цифрови фоторамки, възлиза на 17,8%.

За внушителната бройка от 9,3 милиона броя продукти също допринасят най-много флаш-паметите, от които са реализирани 2,69 милиона USB флаш модули и 4.58 милиона флаш карти. Тук ръстът спрямо предходния месец е  15,1% за USB флаш и 11,1% за флаш картите.

Доставките на DRAM-продукти са достигнали 1,63 милиона, с огромен ръст от 78,3% в сравнение с юни, а новите продукти участват в общата сметка с 399 000 единици.

През август Transcend очаква допълнителен ръст в реализацията както на DRAM, така и на NAND флаш памети, тъй като прогнозите сочат повишено търсене в резултат на стабилните цени на NAND флаш и DRAM чиповете. Традиционният пиков сезон за флаш памети също е през август, припомнят от компанията.

Коментар