Три конфликта в технологичния свят дърпат бизнеса назад

Дистанцията на ИТ хората от същината на бизнеса води дотам, че липсва разбиране за това как технологиите могат да се приложат най-добре в полза на бизнес целите, казва Горан Ангелов
(екранна снимка: IT Compass)

Нито една бизнес цел в днешно време не е достижима без помощта на високите технологии. В работата на бизнеса с технологии обаче има три конфликта, които му пречат да използва ИТ по начин, който дава преднина. С тази „тройка” на вредните ИТ навици Горан Ангелов, управляващ директор на IBS България, изненада гостите на технологичния форум IBS IT Compass, който започна тази сутрин.

Първата конфликтна точка идва от факта, че днес всички се стремят да дигитализират бизнеса. Това е нормално в съвременната обстановка, но обичайно „ИТ хората” са далеч от бизнеса. Те биват възприемани като обслужващо звено, което е в периферията на вниманието. Дистанцията на ИТ хората от същината на бизнеса води дотам, че липсва разбиране за това как технологиите могат да се приложат най-добре в полза на бизнес целите.

Нуждата от модернизация е втората конфликтна точка. Ние всички – като ИТ общност – трябва да реагираме на тази нужда от модернизация, но има нещо, което ни пречи: огромният, колосален „технически дълг”. Това е цялата напластена смесица от взаимовръзки между съществуващите ИТ системи, зависимости между тях, „закърпени” връзки, „заобиколни пътища” за справянето с отминали проблеми, поясни Ангелов. Цялата тази сложност пречи на модернизацията, спъва я, прави невъзможна реализацията ѝ.

Нуждата от нови умения пък се среща с брутален недостиг на ИТ таланти и това е третата конфликтна зона, пред която е изправен бизнесът днес, когато става дума за технологии.

„Крайният резултат от тези конфликти е, че ние, ИТ специалистите, буквално работим на ръба на хаоса”, обобщи Горан Ангелов. „Истината е, че 70 до 80 процента от усилията на ИТ отдела отиват само за едно – за „гасене на пожари”, тоест за справяне с някаква извънредна ситуация, за нещо неочаквано”, добави той. „Картината е толкова тежка, че дори най-малкият технически проблем може да се превърне в бедствие за цялата бизнес организация”.

За да се преодолее тази затлачена ситуация, ние изцяло трябва да променим разбирането си за технологиите в бизнеса, подчерта Ангелов. Той посочи най-често използваната аналогия между ИТ в организациите и външния, „понятния” свят – това е строежът на сграда. „Да, вярно е, че и в двата случая има предварително проучване, планиране, архитектура, процес на изграждане. Но тази аналогия е погрешна, защото сградата е пасивен, статичен елемент. А технологиите – те са нещо динамично, развиващо се, променящо се постоянно”, коментира шефът на IBS.

Според него, по-правилно е ИТ системите в бизнеса да се оприличат на конвейерна линия в сферата на индустриалното производство. „Конвейерът върви, всичко около него работи и лентата върви непрекъснато – това е процес! Този процес се случва с определена бързина и всичко трябва да е координирано и хармонично. Ако някъде възникне технически проблем, той бързо се отстранява и индустриалното производство веднага продължава. Същото е и с технологиите в бизнеса, те не са нещо статично, те са процес, който върви постоянно и се развива”, каза мениджърът.

А управлението на ИТ в бизнеса следва да се случва подобно на управлението на индустриално производство. В този постоянно развиващ се процес е важно да се доверим на автоматизацията. Само когато машините облекчават труда на хората, можем да сме спокойни, че развитието върви в правилната посока, заключи Горан Ангелов.

Мария Малцева

Мария Малцева