Търговският регистър премина теста за интеграция с BRIS

Системата BRIS подобрява трансграничния достъп до бизнес информация в ЕС
(снимка: CC0 Public Domain)

Приключи първа фаза от тестовете за интеграция на българския Търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри на ЕС – BRIS, съобщиха от националния системен интегратор „Информационно обслужване” АД, който работи по проекта съвместно с Агенция по вписванията и „Сиенсис” АД.

„В рамките на проведените тестове за интеграция са изпълнени общо всички 78 предефинирани сценарии, разпределени в 13 групи, при които Търговският регистър успешно взаимодейства с BRIS чрез тестовата платформа Test Bed”, каза Ивайло Филипов, изпълнителен директор на „Информационно обслужване” АД.

По думите му, успешно са тествани и работните процеси, утвърдени от Европейската комисия, които оперативно съвпадат с внедрените и поддържани работни процеси в Търговския регистър на Агенция по вписванията. Това е първият от общо трите финални тестови етапа за интеграция. Очаква се проектът да бъде завършен в началото на следващата година.

Успешните тестове от първа фаза на проекта приключиха само 6 месеца след като Агенция по вписванията изпрати заявка към „Информационно обслужване” АД за създаване на софтуерно решение за интеграция на Търговския регистър с европейската централна платформа.

През юли 2021 г. Европейската комисия заведе дело срещу България заради забавяне при свързването на българския Търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри на ЕС – BRIS. Страната ни трябваше да свърже търговския си регистър с регистрите на останалите държави – членки до 8 юни 2017 г.

Целта на BRIS e да подобри трансграничния достъп до бизнес информация за дружества и свързани с тях предприятия в други държави – членки на ЕС. Системата улеснява електронния обмен на данни между регистрите на отделните държави като унифицира начина, по който информацията в регистрите се достъпва от индивидуалните потребители. Тя намалява и административните разходи в случаи на процедури по трансгранични сливания.

Проектът предвижда осигуряване на свързаност на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) със системата за взаимно свързване на централните, търговските и дружествените регистри BRIS. На следващ етап се предвижда и обмен на данни със системата за взаимно свързване на европейските регистри на действителните собственици – BORIS.

Коментар