Стартира търг за надграждане на търговския регистър

Агенцията по вписванията планира надграждане на информационната система на търговския регистър

Агенцията по вписванията планира надграждане на информационната система на търговския регистър

Агенцията по вписванията обяви обществена поръчка за усъвършенстване и надграждане на информационната система на търговския регистър и адаптиране към изискванията на българското законодателство.

Проектът на стойност 664 375 лв. се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”.

Предвижда се функционално разширяване на раздел „Несъстоятелност”, както и на обмена на данни с абонати на информационната система на търговския регистър. Ще бъдат добавени англоезичен интерфейс на регистъра и възможност за идентификация в публичната част за започнати производства по преобразуване.

Планира се също създаване на функционалност за обработка, движение и контрол на документи при констатиране на административни нарушения и налагане на административни наказания, съгласно разпоредбите на ЗТР, както и свързаност за автоматизирана обмяна на данни между информационната система на търговския регистър и Имотния регистър.

Ще бъде подобрена и разширена справочната дейност, адаптирана към изискванията на нормативната уредба, и ще се оптимизират качествените параметри на информационната система.

Кандидатите за участие в ограничената процедура могат да получат заявления в срок до 16 август т.г. Проектът трябва да бъде изпълнен до 28 март 2014 г., става ясно от обявлението на Агенцията по вписванията.

Коментар