Обикновен микрофон чува сърцето на зародиша

Ударите на сърцето на зародиша в утробата на майката могат да се запишат с два микрофона, установиха индийски учени.

Единият микрофон се прикрепя към бременната, а вторият се поставя близо до нея, разказва engadget.com. Използването на втори микрофон е необходимо, за да се улови шумът на помещението.

Записите от двете устройства се сравняват, за да се отдели туптенето на сърцето на зародиша. Файлът се записва автоматично във формат WAV, конвертира се в MP3 и се изпраща на лекаря. Очаква се подобна методика на помогне в реалната лекарска практика.

Коментар