Nvidia и Microsoft в съюз за паралелни изчисления

Партньорство на Nvidia и Microsoft ще осигури високопроизводителни паралелни изчисления под операционната система Windows HPC Server 2008.

Двете компании ще промотират графичните изчислителни процесори Nvidia Tesla (GPU), които в комбинация с централните процесори (CPU) оползотворяват огромния потенциала на многопроцесорната съвместна обработка на информация.

“Сътрудничеството на Nvidia с Microsoft и платформата Windows HPC Server дават възможност на учените и изследователите в много области да постигнат производителността на суперкомпютър”, заяви Дани Рийд, корпоративен вицепрезидент на Extreme Computing в Microsoft.

Изследователското подразделение на Nvidia разработи няколко GPU-оптимизирани приложения на платформата Windows HPC Server 2008. Такава е например програмата за рейтрейсинг, която може да бъде използвана за оптимално фотореалистично моделиране на автомобили.

Много специализирани приложения и научни програми в областта на молекулярната динамика, финансовите изчисления и сеизмичните наблюдения също могат да се възползват от масивната паралелна архитектура CUDA, която е в основната на всички актуални графични процесори на Nvidia.

CUDA архитектурата позволява на разработчиците да използват централния и графичен процесор пълноценно в режим на съвместна работа за постигане на многократно по-добра ефективност.

Задачите, които изискват тежки изчисления в дадено приложение, могат да се възползват от паралелните изчислителни възможности на графичния процесор, докато останалите части на програмата се изпълняват от централния процесор.

Коментар