Дейта център на Нетера свързва Западна Европа с Близкия изток и Азия

4-етажният SDC 2 е разположен до станция „Младост 1” на метрото в София
(снимка: Нетера)

Телекомуникационната компания Нетера откри втори дейта център в столицата. Sofia Data Center 2 (SDC 2) е разположен непосредствено до първия център за данни на компанията (SDC 1)  – до станция „Младост 1” на метрото в София и на минути от летището – и ще използва цялата вече изградена мрежа и инфраструктура.

„Новият дейта център на Нетера е важна брънка в критичната инфраструктура на България и цяла Югоизточна Европа. Тук е едно от местата, където мрежите на западните телеком оператори се свързват с Близкия Изток и Азия”, каза Невен Дилков, основател и управител на Нетера.

Над 90% от международните телеком оператори, които управляват трафика на глобално ниво (т.нар. Tier I доставчици), вече използват Нетера и SDC 1 като своя официална точка на присъствие. Клиентите на SDC 2 също ще имат връзка с тях.

Сградата на SDC 2 (също както и SDC 1) e проектирана специално за дейта център съгласно изискванията на Tier III Uptime Institute. Този стандарт гарантира непрекъсваемост на работата и услугите. Всякакви планирани дейности по поддръжка, например на захранващи и охлаждащи системи, могат да се извършват без да се нарушава работата на клиентското оборудване.

Новият дейта център е с над 1400 кв. м площ, на 4 нива, с 2 МW инсталирана мощност и 100% резервираност на услугите и свързаността, денонощна охрана, непрекъсваемо захранване и климатизация, поддръжка на място.

„Новият дейта център на Нетера е важна брънка в критичната инфраструктура на България и цяла Югоизточна Европа”, заяви Невен Дилков (вляво)
(снимка: Нетера)

Нетера проектира SDC 2 с последно поколение енергийно-ефективни климатични инсталации. Ползите от това са както за околната среда, така и за клиентите, които ще намалят разходите си благодарение на по-ниската консумация на електроенергия на системите в дейта центъра.

Нетера притежава центрове за данни на още две места в България: Столник – на 20 минути от София, и Русе – до границата с Румъния. В анализ на световния дейта център пазар от 2022 г. компанията е призната за един от ключовите инвеститори в дейта центрове в региона на Централна и Източна Европа.

Коментар