Пет ИТ гиганта контролират половината от рекламния пазар

Дигиталните технологии помогнаха на ИТ гигантите да увеличат дела си на рекламния пазар
(снимка: CC0 Public Domain)

Пет от най-големите технологични компании притежават повече от половината от световния рекламен пазар, според анализ на GroupM. Интернет гигантите Google, Meta, Alibaba, ByteDance и Amazon контролират 53% от пазара в момента, спрямо 46% година по-рано.

Друга интересна подробност от изследването е, че 25-те най-големи рекламодатели правят три четвърти (74%) от глобалните разходи за реклама. Година по-рано делът им е бил 68%, а през 2016 г. – само 43%.

Преди десет години първите пет рекламодатели бяха предимно американски медийни компании – Google, ViacomCBS, News Corp., Comcast и Disney, като по това време те заемаха само 20% от световния рекламен пазар.

Анализаторите смятат, че някои макроикономически фактори, като инфлация и ръст на заплатите, усложняват задачата, която новите участници на рекламния пазар се опитват да решат, за да се утвърдят в сегмента.

Китайските компании продължават да печелят пазарен дял в рекламата, но са фокусирани предимно върху вътрешния пазар. Най-забележителното изключение е TikTok, собственост на ByteDance.

Въпреки че дигиталните технологии направиха рекламния пазар по-достъпен за широк кръг компании, те също помогнаха на най-големите ИТ гиганти значително да увеличат присъствието си в този сегмент.

Очаква се глобалният рекламен пазар да нарасне с 8,4% тази година (с изключение на политическите реклами в САЩ), което е малко под първоначалните прогнози на анализаторите за 2022 г.

Коментар