Централна и Източна Европа са отличници в онлайн рекламата

Разходите за цифрова реклама в Европа са нараснали двойно през последните пет години, но индустрията е на кръстопът, обявиха от браншовата организация IAB Europe на конференция в Милано тази седмица.

Резултатите от годишното проучване AdEx Benchmark сочат, че дигиталната реклама се е увеличила с 13,2% през 2017 г., достигайки €48 млрд., като в 20 от общо 27 изследвани пазара ръстът е двуцифрен, отбелязва британската консултантска компания WARC.

Великобритания (€15.6 млрд.), Германия (€6,6 млрд.) и Франция (€5,1 млрд. ) са най-големите пазари на дигитална реклама, докато най-бързо нарастват пазарите в Централна и Източна Европа, вкл. Беларус (+33,9%), Сърбия (+23,7%) и Русия (+21,9%), която е четвъртият по големина пазар, възлизащ на €3,3 млрд.

Наблюдава се силен ръст и на най-зрелите пазари като Великобритания (14,3%), Норвегия (16,6%), Швеция (18,4%), Швейцария (12,5%) и Дания (9,7%), което е доказателство, че зрелостта не пречи на възможностите за по-нататъшни иновации и растеж, отбелязва проучването.

Мобилната реклама доминира с двуцифрен растеж във всички 27 пазара, обхванати от проучването. В частност, харчовете за дисплейна мобилна реклама са се увеличили с над 40% и в момента тя заема 42% от общата дисплейна реклама, а на видеото се падат повече от една четвърт.

Рекламата в социални мрежи расте с подобни темпове (38%) и увеличава дела си в дисплейната реклама, а видеото бележи 4-кратен ръст спрямо не-видео рекламата, която се е увеличила с 35%.

Изследването AdEx Benchmark разделя пазара на цифрова реклама на три категории – Display, Search и Classifieds and Directories – и отчита, че растежът в тези рекламни формати е обусловен от променящата се употреба на устройствата и променящите се модели на потребление.

Дисплейната реклама превъзхожда останалите два формата по темпове на растеж – разходите за нея са се увеличили с 14,9% до €19,3 млрд. през миналата година. Но търсенето остава най-голямата онлайн рекламна категория по отношение на приходите, с ръст от 14,4% до €21,9 млрд.

След повече от десетилетие непрекъснат растеж, рекламната индустрия е на кръстопът с влизането в сила на регламента за защита на личните данни GDPR, отбелязва Таунсенд Фейхан, главен изпълнителен директор на IAB Europe. „Ние трябва да продължим да подобряваме потребителското изживяване, както и да подчертаем приноса на цифровата реклама за европейската икономика“, заяви той.

Коментар