Пренасят 5G в космоса за сателитно свързване на смартфоните

Космическата 5G мрежа се очертава като резервна опция при липса на наземни комуникации
(снимка: CC0 Public Domain)

Три високотехнологични компании се ангажираха да пренесат 5G мрежите извън Земята, в космоса, и да предоставят на потребителите на смартфони сателитни комуникации.

Ericsson, Thales и Qualcomm планират да разширят 5G мрежите в космическото пространство, като свържат наземните мрежи с орбитални сателити. След детайлно проучване се предвиждат експерименти за взаимодействие на т.нар. несменяеми (NTN) мрежи от пето поколение с 5G смартфони.

Резултатът от сътрудничеството на компаниите може да бъде свързване на ново поколение потребители на смартфони и други 5G-съвместими устройства навсякъде по света, включително там, където все още работят само старият тип комуникационни сателити – над океаните и на други места като Далечния север, където възможностите за установяване на комуникация са ограничени.

Подобни мрежи ще разширят обхвата на глобалния роуминг за секторите на транспорта, енергетиката и здравеопазването. Космическата мрежа може да се превърне в резервна опция за потребителите в случаите, когато наземните комуникации са недостъпни по някаква причина.

Предвид факта, че разработката се фокусира върху сигурността на комуникациите, много вероятно е мрежата да бъде насочена главно към правителствените структури в различни държави, както и към спешни и специални служби. Тестването и оценката на мрежата следват одобрението на проекта през март от асоциацията за комуникационни стандарти 3GPP – за първи път организацията поддържа мрежа, която ще бъде разгърната извън Земята.

Целта на тестването ще бъде да се оценят различни аспекти на технологията, от способността за взаимодействие с 5G смартфони до натоварването на сателитите и работата с наземни 5G мрежи. Важен акцент е поставен върху способността на смартфоните да взаимодействат със сателитите – всъщност технологията превръща 5G смартфоните в сателитни телефони на бъдещето.

Първоначално проектът ще бъде тестван във Франция, където се изпълняват повечето европейски аерокосмически инициативи. Ericsson планира да тества технологията Virtual RAN (vRAN), модифицирана да пренася 5G сигнали през вакуума и атмосферата, използвайки сателити на ниска околоземна орбита. Thales иска да се увери, че сателитното ѝ оборудване е подходящо за използване на сателити с ниска орбита, а Qualcomm ще предостави смартфони за тестване на концепцията.

На първо време експертите ще използват наземно оборудване, за да емулират разпространението на 5G радиосигнал и закъсненията при предаване на данни от сателити към смартфони и обратно. Все още не е известно кога действителният сателит ще бъде изстрелян за използване в реални условия.

Одобрената от 3GPP технология 5G NTN ще може да се използва в по-голяма екосистема от стандартизирани продукти и компоненти. Това одобрение от призната международна организация ще позволи NTN да бъде интегрирана в 5G устройства, което ще даде възможност на доставчиците лесно да установят оперативна съвместимост с нови типове мрежи.

Коментари по темата: „Пренасят 5G в космоса за сателитно свързване на смартфоните”

добавете коментар...

  1. Кет

    NTN – несменяеми, неназемни, надземни – трябва да се уеднаквят преводите

Коментар