Обявиха търг за речна ИС на Дунава

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" обяви обществена поръчка за създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС.

Проектът ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Транспорт", съобщи МТИТС.

БУЛРИС представлява националната част от Общоевропейска навигационна информационна система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища.

Речната информационна система ще включва необходимите интерфейси за международен обмен на данни с други държави и европейския РИС център.

Очаква се с изпълнението на проекта да се постигне повишаване на безопасността, опазване на околната среда, експедитивността на транспорта и улесняване на връзката с другите видове транспорт.

Оферти за участие в откритата процедура могат да се подават до 3 декември. Отварянето на документите е предвидено за следващия ден. Прогнозната стойност на търга не е обявена.

Коментар