Е-пазаруването в ЕС: границите не са паднали

Вчера Европейската комисия публикува доклад относно трансграничната потребителска електронна търговия. Случаите, в които потребителите в ЕС се сблъскват с отказ при опит да закупят по Интернет стоки в друга държава-членка, са често срещано явление.

Комисията поръча провеждането на независим и мащабен експеримент по методиката „таен клиент“, при който купувачи от целия ЕС се опитаха да закупят по списък 100 често пазарувани продукта (напр. фотоапарати, компактдискове, книги, дрехи) от доставчик, намиращ се в друга държава-членка. Направени бяха над 11 000 пробни поръчки. Изследването показа, че в 60% от случаите потребителите не можаха да осъществят трансграничните сделки, тъй като търговецът не изпраща продукта до тяхната държава или не предлага подходящи средства за трансгранично плащане.

Латвия, Белгия, Румъния и България са държавите, в които потребителите най-трудно могат да пазаруват зад граница. Във всички държави обаче, с изключение на две, вероятността за успешно осъществяване на трансгранична покупка е била под 50%.

Обратната страна на медала са пропуснатите ползи за търговците. В повече от половината държави-членки бе възможно 50% или повече от продуктите да бъдат намерени на уебсайт в друга държава-членка на 10% по-ниски цени (вкл. транспортните разходи).

Еврокомисията е изготвила поредица от мерки, необходими, за да се опрости сложната регулаторна среда, за да насърчи търговците да обслужват намиращите се в друга държава-членка потребители.

Европейският комисар Меглена Кунева, която отдавна набляга на проблемите с електронната търговия в Европа, заяви: „Резултатите от това изследване са много добри попадения — сега разполагаме с конкретни факти и данни, които разкриват до каква степен все още не успяваме да предоставим на потребителите единен европейски пазар по отношение на интернет търговията на дребно.”

Независимо от факта, че за две години (2006—2008 г.) делът на потребителите от ЕС, които пазаруват по Интернет, е нараснал от 27% на 33%, делът на онлайн пазаруващите в друга държава-членка на ЕС се е запазил на същото ниво (от 6% до 7%). Също така понастоящем едва 21% от търговците осъществяват дистанционни продажби в друга държава.

Коментар