Полша внедрява квантова машина и суперкомпютър

Суперкомпютърът Athena достига пикова производителност 7,7 петафлопа и е 105-ти в света
(снимка: CYFRONET)

Полша внедри нов енергийно-ефективен суперкомпютър Athena. Нещо повече, източноевропейската страна скоро ще се сдобие с първия си квантов компютър, който е част от европейския проект EuroHPC.

Академията Goričzo Hutnic Academy (AGH), разположена в Краков, пусна в експлоатация новия суперкомпютър Athena, а Познан ще приюти един от първите квантови компютри, създадени в рамките на общоевропейския проект European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), съобщи Datacenter Dynamics.Athena е инсталиран в компютърния комплекс CYFRONET, разположен в центъра за данни Data Center Podole. Приложена е модерна система за управление на енергията, охлаждане и климатизация, а топлината, генерирана от суперкомпютъра, се използва за отопление на сградата.

Athena има пикова производителност от 7,7 Pflops и се класира на 105-то място в последния рейтинг TOP500 на най-мощните суперкомпютри в света. Скоростта не е толкова голяма, но тази система е един от десетте най-енергийно-ефективни суперкомпютъра в списъка Green500. Машината консумира само 147 kW.

Суперкомпютърът е изграден от полската компания Format и се състои от 48 сървъра FormatServer THOR ERG21, оборудвани с 6144 процесорни ядра – използвани са чипове AMD EPYC, 384 ускорителя Nvidia A100 SXM (40 GB) и интерконект InfiniBand HDR.

Athena е предназначен предимно за работа с изкуствен интелект (AI) и решаване на медицински проблеми. Новата система ще допълни Prometheus (2,3 Pflops, HPE) и Ares (3,5 Pflops, Huawei), които вече работят в центъра CYFRONET.

Не по-малко важен е друг проект – квантов компютър ще бъде изграден в центъра Poznań Supercomputer and Network Center (PSNC) в сътрудничество с Creotech Instruments. Това е един от шестте европейски обекта, избрани като част от проекта EuroHPC.Предвижда се към центъра да бъдат привлечени експерти по квантови технологии от Централна и Източна Европа, включително Австрия, Унгария, Латвия, Литва и Словения. Освен в Полша, до втората половина на 2023 г. Европа възнамерява да въведе в експлоатация квантови мощности в Германия, Испания, Франция, Италия и накрая в Чехия.

Коментар