Енергийната криза: изглежда малко преувеличена

Европа направи бързи корекции на своите енергийни доставки и навярно ще е в състояние да се справи с очакваните енергийни нужди през зимата
(снимка: CC0 Public Domain)

Геополитическата ситуация доведе до прогнози за зима „на тъмно“ и икономически студ, но може би предвещанията за мрачна енергийна криза са преувеличени, предполагат експерти. С особена сила това се отнася за Европа, която от години инвестира усилено във ВЕИ и сега тези усилия може би ще се отплатят щедро.

С наближаването на края на 2022 г. има много индикации, че енергийните проблеми няма да са толкова страшни, колкото се говореше доскоро. Използването на въглища е нараснало, но не колкото някои експерти предвиждаха. В същото време процъфтяващият пазар на възобновяеми енергийни източници до голяма степен компенсира въздействието върху емисиите, отбелязва в анализ на ситуацията Arstechnica. Междувременно Европа направи бързи корекции на своите енергийни доставки и навярно ще е в състояние да се справи с очакваните енергийни нужди през зимата.

Европа се е подготвила

В много части на Европа консумацията на енергия достига пикове през зимата, най-вече с настъпването на студеното време. Голяма част от търсенето на отопление, заедно с известно търсене на електричество, се посреща чрез изгаряне на природен газ. Това се оказа проблем в светлината на геополитическата обстановка след февруари 2022 г. Липсата на внос на руски природен газ и последвалият скок в цените създадоха напрежение – и политическо, и социално.Но нещата вече не изглеждат толкова мрачни, както по-рано през годината. Германия, която е в планираната фаза на отказа си от ядрена енергия, нареди последните работещи атомни централи да произвеждат поне до пролетта, намалявайки количеството електроенергия, което трябва да се генерира с помощта на природен газ.

Вносът от други страни също компенсира недостига – дори в момента има известно изоставане на кораби, чакащи да разтоварят втечнен природен газ в големите европейски пристанища. В резултат на това и различни мерки за опазване, съоръженията за съхранение на природен газ на континента сега са пълни до приблизително 90 процента от капацитета си.

Осигуряването на подобни резерви, съчетано с политически решения като планирани ценови тавани, доведе до спад в цената на природния газ в Европа. Според някои специалисти, той е достатъчно голям, за да „заличи“ скока в цените, който се случи по-рано през годината. Тенденцията предполага, че – стига да бъдат взети разумни мерки за опазване и Европа да избегне всякакви продължителни застудявания – Старият континент би трябвало да изкара зимата без голяма криза.

ВЕИ променят играта

Междувременно Международната агенция по енергетика (МАЕ) направи предварителен анализ на данните за 2022 г., за да прогнозира къде ще се окажат потреблението на енергия и емисиите за цялата година. Прогнозите изглеждат по-добре, отколкото може да се очаква. След като през 2021 г. емисиите на CO2 се увеличиха с 2 милиарда тона, сега МАЕ изчислява, че през 2022 г. те вероятно ще нараснат с по-малко от един процент. Това означава приблизително 300 милиона тона. Основен фактор за увеличението са допълнителните 200 милиона тона емисии от изгарянето на въглища.

Увеличеното горене на въглища обаче се очаква да е временно. Страните от ЕС ще бързат да го прекратят, за да постигнат целите си за опазване на климата. И МАЕ казва, че големият ръст на възобновяемите енергийни източници ще помогне. Благодарение на наличните и новоизгражданите нови възобновяеми мощности голяма част от ръста на глобалното потребление на енергия ще може да се осъществи без емисии.МАЕ изчислява, че производството на слънчева и вятърна енергия през 2022 г. ще нарасне със 700 тераватчаса – най-голямото увеличение, регистрирано някога. Това ще е достатъчно, за да се избегнат 600 милиона тона въглеродни емисии. Казано по друг начин, ръстът на възобновяемите енергийни източници ще компенсира двойно действителния ръст на CO2 емисиите.

МАЕ също така посочва, че транспортът играе важна роля за въглеродните емисии. През 2022 г. има вероятност въздушният транспорт да се върне до 80 процента от нивото, в което беше преди пандемията – а много малка част от авиационните горива са екологични. От друга страна обаче актуализацията цитира бързия растеж на електрическите превозни средства. Това ще е важен фактор за намаляване на очаквания растеж на въглеродните емисии. С други думи, натискът за ограничаване на енергийното потребление заради CО2 няма да е толкова чудовищен.

Икономически растеж без вредни въздействия

Като цяло тенденциите тук изглеждат добре. Като се имат предвид техните ценови предимства, вятърната и слънчевата енергия вероятно ще продължат своя растеж. Той ще доведе до допълнителни рекорди при количествата добивана и предоставяна чиста енергия.Ако скорошното нарастване на използването на въглища действително се окаже временно, както се очаква, тогава ще може да се говори за генерално разместване при енергийните източници. Тогава бихме могли да очакваме да се реализира модел, наблюдаван в средата на предишното десетилетие, където растежът на БВП до голяма степен не е свързан с промените във въглеродните емисии.

Критичният въпрос остава дали можем да стигнем до точката, в която да имаме постоянен растеж на БВП, докато емисиите спадат от година на година.

Коментари по темата: „Енергийната криза: изглежда малко преувеличена”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Руски трол, иди нахуй!!!

  2. Anonymous

    Само ми кажете през зимата на 2023, когато ВЕИ няма да работят и на 10% капацитет, няма достатъчно танкери за доставка на ВПГ, повредени Северен Поток 1 и 2 и пик на консумацията на ел. енергия как ще се осигурява 24/7 доставка на ел. енергия?

Коментар