„Умен“ прозорец влиза в ролята на Wi-Fi рутер

Нова технология превръща прозорците в рутери, а слънчевите лъчи – в комуникационни сигнали (снимка: CC0 Public Domain)

Вече сме виждали системи, които безжично предават данни чрез трептяща светлина. Екип от Саудитска Арабия е създал по-малко енергоемка алтернатива, която може да използва модулирана слънчева светлина вместо традиционния Wi-Fi сигнал.

Понастоящем в процес на разработка в Университета за наука и технологии „Крал Абдула“ (KAUST), системата използва елементи на „интелигентно стъкло“, известни като двуклетъчни капаци от течни кристали (DLSs). Те бързо променят полярността на слънчевата светлина, преминаваща през тях, и вероятно биха могли да се използват в прозорци от плоско стъкло на големи стаи – като офиси, например.Промените напред-назад в полярността служат за същата цел като единиците и нулите в двоичния код. Според съобщенията, тези промени не са забележими за човешкото око… въпреки че тестовете показват, че могат да бъдат открити и декодирани от камери на смартфони.

Обратно, промените в интензитета на изкуствената светлина – използвани в някои други комуникационни системи – могат да бъдат визуално възприети като неприятен ефект на трептене, особено ако честотата на промените е твърде ниска.

Важно е, че докато традиционните Wi-Fi рутери използват между 5 и 20 вата електроенергия, DLS използват само 1 ват. Според учените, това количество може да се достави от малък слънчев панел.

Разбира се, системата би работила само докато слънцето грее, така че може да се използва за пестене на енергия през деня, като Wi-Fi се включва, след като слънцето залезе.Изчисленията показват, че в настоящата си форма инсталацията може да предава данни със скорост от 16 килобита в секунда. Естествено, учените бързат да успокоят читателите: „но това е само за момента!“

Изследователите са категорични, че сега ще увеличат скоростите на данни до мега- и гигабитове в секунда, като за целта вече са поръчали нов хардуер.

Коментар