Acronis въвежда машинен интелект и инструменти за автоматизация

Нови технологии на Acronis улесняват работата на доставчиците на управляеми услуги
(графика: Acronis)

Acronis разширява своята облачна платформа за киберзащита (Acronis Cyber Protect Cloud platform) с нов продукт – Advanced Automation. В допълнение, компанията въвежда иновативни разработки, включително вграждане на машинна интелигентност към своето решение Advanced Management.

Взети заедно, тези нови разширения в продуктовата линия на Acronis ще помогнат на доставчиците на управляеми услуги (MSP) да намалят сложността и да запазят фокуса си върху услугите с висока добавена стойност. Те получават инструментите, с които гарантират, че бизнесът на клиентите – и техните системи, данни и приложения – са винаги в работен режим и функционират продуктивно и безопасно.76% от екипите по ИТ и сигурност срещат затруднения, бидейки лишени от цялостна видимост над приложенията и активите . MSP трябва да имат всеобхватен поглед над всичко, за да могат да предотвратяват непланираните прекъсвания на работния процес, както и да идентифицират и да се справят с ИТ проблемите, които възникват. Непланираният престой е скъп, а MSP носят отговорност за него по силата на сключените споразумения за гарантирано ниво на услугата (SLA).

След обновлението на Advanced Management, което следва скорошното пускане на решението Acronis Cyber Scripting, доставчиците на управляеми услуги вече ще имат достъп до решение за цялостно, проактивно управление на крайните точки, което осигурява:

⦁ Отдалечен мониторинг на базата на машинен интелект за постоянно разпознаване на аномалии, който е автматизиран, адаптивен и не изисква ръчно настройване на праговете.

⦁ Пач мениджмънт без риск от срив чрез връщане назад посредством автоматичните бекъпи в случай на неуспешна корекция.

⦁ Мониторинг на здравето на твърдите дискове с прогнозен алгоритъм при различни вендори.

⦁ Няколко разработки за отдалечено работно място, които позволяват добра производителност дори при бавни мрежи, както по инициатива на потребителя, така и на администратора, и добавят платформена поддръжка за MacOS и Linux.

⦁ Подобрени защитни механизми за сигурност на отдалечени работни системи и Cyber Scripting с използване на двуфакторна идентификация (2FA) и нов протокол с използване на двупосочна AES за предпазване на средствата за управление от нови уязвимости.

Всички тези нови възможности работят в комбинация с по-мащабната платформа на Acronis, която обхваща продукти за сигурност, бекъп и възстановяване от бедствия, гарантирайки, че доставчиците на управляеми услуги и техните клиенти могат да посрещнат всички очаквания.

Подобряването на инструментите за ИТ управление е само част от уравнението. С предстоящото пускане на Acronis Advanced Automation, Acronis въвежда вградена бизнес-автоматизация в своята платформа, така че да помогне на MSP партньорите си да интегрират своите бек-офис функции с доставката на услуги, базирани на Acronis, като например управление на крайните точки. Новите функции включват:

⦁ Автоматизация на билинга с поддръжка за услуги, базирани на текущо потребление.

⦁ Проследяване на SLA, отчети и техническа производителност.

⦁ Поддръжка на тикетинг система.

⦁ Автоматично, детайлно проследяване на база отделен потребител на таксуваното и неподлежащото на таксуване време.

⦁ Отчети и графични справки за оперативната дейност, приходи и печалби.

⦁ Поддръжка на множество езици.

⦁ Централизиран контрол и пълна видимост от конзолата на Acronis.Чрез комбиниране на автоматизацията на услугите с Acronis Advanced Management и други решения със силата на бизнес автоматизацията, MSP ще могат по-ефективно да предоставят и разширяват услугите за клиентите си. Acronis ще пусне тези нови продукти и функции, започвайки с актуализацията за Advanced Management за отдалечени работни места през декември, а продуктите за мониторинг на база машинен интелект и новият Advanced Automation – през първото тримесечие на 2023.

Коментар