Притиснаха пощите да намалят разходите

Спешни мерки за финансово стабилизиране на „Български пощи”  ЕАД обяви днес министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков.

Изпълнението на  екшън-плана за  намаляване на разходите и повишаване на приходите е с очакван положителен ефект от 4,8 милиона лева. Срокът за прилагане на мерките е до края на март 2010.

На първо място спират всички процедури за поръчки на оборудване и материали, които не са свързани с пряката дейност на пощите. Предвижда се увеличаване на приходите чрез привличане на нови и разширяване на предмета на договорите със съществуващи клиенти.

Намаляването на разходите ще се постига с преразглеждане на транспортните разходи и с намаляване на оперативните разходи като цяло. 70 на сто от пощенските станции работят на загуба, затова е необходимо спешно въвеждане на нови разходни норми за труд, стана ясно на днешната пресконференция.

Министър Цветков подчерта, че е необходима оптимизация на организационната структура на оператора, както и привличане на инвестиционен капитал и ноу-хау. Организационната промяна в дружеството ще доведе до намаляване на административния персонал.

Ако бъде запазено статуквото, „Български пощи” биха могли да отделят за периода 2010-2014 година едва 16 милиона лева за инвестиции, което ще бъде пречка пред стартиране на нови дейности. Ще се наложи редуциране на персонала и в крайна сметка изоставането няма да бъде преодоляно, посочи министърът.

Осигуряването на външни партньори може да доведе до 3 пъти по-големи инвестиции, повишаване на конкурентоспособността, разкриване на нови дейности и пренасочване на персонал към тях, така че да бъдат  запазени повече работни места, обясни Цветков.

В процеса на преструктуриране на Български пощи се предвижда 100 процента запазване на държавната собственост върху съществуващите към момента активи. При създаване на 5 дъщерни дружества по видове дейности, БП ще държи поне 51 на сто от капитала в новите структури.

Новите дружества няма да придобиват собственост върху настоящи активи на БП и ще участват само в разпределението на печалба от „нов бизнес”.

Коментар