Нова инициатива прави центровете за данни по-енергийноефективни

Центровете за данни на Equinix ще оперират при температура около 27 градуса по Целзий
(снимка: Equinix)

Доставчикът на дигитална инфраструктура Equinix стана първият оператор на колокационни центрове за данни, който поема ангажимент за по-ефикасни стандарти за температура и влажност. Компанията ще намали общото потребление на енергия чрез увеличаване на работните температурни диапазони в своите центрове за данни.

Equinix ще започне незабавно да изпълнява плана си с определяне на многогодишна глобална пътна карта за топлинните операции в своите дейта центрове. Целта е постигане на значително по-ефикасно охлаждане, както и намаляване на въглеродните въздействия. С течение на времето се очаква тази инициатива да позволи на хиляди клиенти на Equinix да намалят въглеродните си емисии от обхват 3, свързани с техните операции в центровете за данни.ИТ оборудването в центровете за данни, включително рутери, сървъри и масиви за съхранение, излъчва високи нива на топлина, което налага използване на стабилни системи за охлаждане. „Повечето центрове за данни оперират в рамките на ограничителни диапазони на температура и влажност. В резултат на това имаме среди, по-хладни от необходимото”, посочи Роб Брадърс, програмен вицепрезидент, „Услуги в центровете за данни”, Equinix.

Компанията ще работи с бизнеса, за да промени начина, по който се разглеждат оперативните температури в рамките на центровете за данни, така че браншът да осигури оптимални нива на обслужване за критично важна дигитална инфраструктура, като същевременно се подобри ефикасността в центровете за данни.

„Оптимизирането на температурите в центровете за данни ще доведе до по-ефикасни операции, от което полза ще има както за бизнеса, така и за планетата”, коментира инициативата Сю Престън, вицепрезидент и генерален мениджър,  „Консултативни и професионални услуги” в HPE.

Като част от инициатива за ефикасност Equinix очаква съоръженията да оперират на около 27 градуса по Целзий, уеднаквявайки оперативните ограничения в своето портфолио от центрове за данни с глобално приетите граници на стандартите A1A от Американското дружество на инженерите по отопление, охлаждане и климатизация (ASHRAE).

Когато се комбинира със съществуващите инициативи на Equinix като оптимизиране на използването на външните температури на въздуха за охлаждане на центровете за данни, тази нова инициатива ще допринесе за цялостната устойчивост на центровете за данни чрез подобрения, измерени с ефективността на потреблението на енергия (PUE). PUE се явява индустриален стандарт за енергийна ефективност, който измерва общото количество енергия, използвано от центъра за данни, разделено на мощността, използвана за работа на ИТ оборудването.„Нашите охладителни системи отговарят за близо 25% от общото ни енергийно потребление в глобален план. С тази нова инициатива можем интелигентно да настроим термостата в центровете ни за данни по същия начин, по който потребителите постъпват в домовете си. След въвеждането ѝ в настоящите ни центрове за данни, ние очакваме подобрения на енергийната ефективност с до 10% на различни места”, посочи Рауф Абдел, изпълнителен вицепрезидент, „Глобални операции” в Equinix.

Коментар