Предлагат рамка за екологично устойчиви центрове за данни

Екологичната устойчивост е във фокуса на  много оператори на центрове за данни
(снимка: Schneider Electric)

Цялостна нова рамка за екологично устойчиви центрове за данни публикува корпорацията Schneider Electric, фокусирана върху дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията.

Рамката, която Schneider Electric представя като първата в сектора, предлага пет области на въздействие върху околната среда и съдържа ключови показатели за операторите на центрове за данни на различни етапи от техния напредък към устойчивост. Като използват рамката, операторите могат да намалят въздействието, което центровете за данни оказват върху околната среда.

Центровете за данни произвеждат до 2% от световните въглеродни емисии, което се равнява на емисиите на авиокомпаниите. За справяне с нарастването в търсенето на високоскоростна интернет връзка и на електроенергия в ИТ сектора се изисква цялостен и стандартизиран подход към екологичната устойчивост, посочват от Schneider Electric.

„Отчитането на екологичната устойчивост е във фокуса на вниманието на много оператори на центрове за данни. Въпреки това в сектора липсва стандартизиран подход за измерване и отчитане на въздействието върху околната среда. Schneider Electric разработи цялостна рамка със стандартизирани показатели, която да ориентира операторите и сектора като цяло”, поясни Панкаж Шарма, изпълнителен вицепрезидент на подразделението Secure Power на Schneider Electric.

Секторът на центровете за данни е постигнал значителен напредък в повишаването на енергийната ефективност, но с нарастването на търсенето на дигитални услуги той трябва да продължи да се ангажира с дългосрочни инициативи за устойчивост, смята Роб Брадърс, вицепрезидент на програмата за центрове за данни и услуги за поддръжка в IDC.

„И тъй като няма как да въздействате върху онова, което не измервате, компаниите трябва да формулират ясни и последователни показатели, по които отчитат не само ефективните технологии, но и потреблението (или евентуалното унищожаване) на природни ресурси като вода, земя и биоразнообразие”, допълва анализаторът.

Нарастващият натиск от страна на инвеститори, регулаторни органи, акционери, клиенти и служители също стимулира необходимостта от подобрено отчитане на въздействието върху околната среда при дейността на центровете за данни. Много оператори на центрове за данни обаче не разполагат с опит в областта на устойчивото развитие и са изправени пред нелеката задача да определят какви показатели да следят и какви стратегии да прилагат.

Прилагането на рамката ще позволи на операторите на центрове за данни да:

  • премахнат трудностите при избора на значими показатели за проследяване;
  • подобрят комуникацията и съгласуването с вътрешните екипи по отношение на целите за устойчивост;
  • действат въз основа на данните, за да подобрят операциите си;
  • осведомяват редовно и последователно външните заинтересовани страни (инвеститори, регулаторни органи, потенциални служители и др.);
  • установят единен стандарт при сравнителния анализ с колеги от бранша по целия свят.

Рамката на Schneider Electric е разработена от Изследователски център за енергийно управление на компанията. Той е създаден през 2002 г. и досега е разработил повече от 200 неутрални от гледна точка на доставчиците бели книги и инструменти, достъпни за сектора безплатно.

Коментар