Облакът може да намали рязко CO2 емисиите

Ефективният център за данни изразходва повече енергия за работата на ИТ оборудването, отколкото за охлаждане на средата, подчертават специалистите
(снимка: CC0 Public Domain)

Ефектът от въвеждането на облачни изчисления върху емисиите на въглероден диоксид (CO2) в атмосферата е във фокуса на нов анализ на IDC. Прогнозата гласи, че по-нататъшното прилагане на облачните изчисления може да елиминира емисиите на повече от 1 милиард тона CO2 в периода от 2021 до 2024 година.

Прогнозата се базира на данни на IDC за сървърите, използващи т.нар. облачни технологии, както и на информация от трети страни относно енергийната консумация на центровете за обработка на данни и емисиите на въглероден диоксид на единица енергийна консумация при различните видове изчислителни технологии, отбелязва GreenTech.bg.

Ключов фактор за намаляване на емисиите на CO2, свързани с изчислителните облаци, е по-високата ефективност на съвкупните изчислителни ресурси. Намаляването на емисиите се дължи на натрупването на изчисленията от отделни корпоративни центрове за данни в големи центрове, които могат по-ефективно да управляват захранването, да оптимизират охлаждането и да използват най-ефективните сървъри.

В същото време анализаторите от IDC подчертават, че спестяванията зависят от специфичните емисии на производството на киловат енергия – а този параметър варира значително в различните региони и в отделните държави. Не е изненадващо, че най-голямата възможност за намаляване на емисиите се дължи на миграцията към облачни центрове за данни в региони с по-високи CO2 емисии на киловатчас произведена енергия.

Очаква се Азиатско-тихоокеанският регион, който използва повече въглища, за да генерира по-голямата част от електроенергията си, да отчете повече от половината от намалението на парниковите емисии през следващите четири години. Междувременно регионът на EMEA (Европа, Близкия изток и Африка) ще постигне около 10% икономии.

Въпреки че преминаването към по-чисти енергийни източници е много важно за съкращаване на емисиите, намаляването на загубите на енергия също ще играе решаваща роля. Облачните центрове за данни правят това чрез оптимизиране на физическата среда и намаляване на количеството енергия, необходимо за охлаждане. Целта на един ефективен център за данни е да изразходва повече енергия за работата на ИТ оборудването, отколкото за охлаждане на средата, в която се намира.

Прогнозата на IDC включва горна и долна граници на очакваните намаления на емисиите. Ако делът на облачните зелени центрове за данни остане същият, преходът към облака може да спести 629 милиона тона за период от четири години. Ако всички центрове за данни, използвани през 2024 г., бъдат проектирани „зелени”, биха могли да се спестят цели 1,6 милиарда тона.

Очакването на IDC за над 1 милиард тона се основава на предположението, че до 2024 г. приблизително 60% от центровете за данни ще използват технологиите и процесите, които са в основата на устойчивите „интелигентни” центрове за данни.

Коментар