Корпорациите пазаруват като луди чиста енергия

Корпоративните покупки на чиста енергия достигнаха рекордни нива през настоящата година, според изследователски доклад на Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Докато през 2017 г. са закупени общо 5,4 GW чиста енергия, тази година цифрата вече превишава 7,2 GW.

Около 60% от поръчките за чиста енергия идват от САЩ. Facebook е най-големият купувач, като през настоящата година е придобил общо 1,1 GW чиста енергия, пише GrenTech.bg. Други големи купувачи на чиста енергия, споменати в доклада, са AT&T, Norsk Hydro и Alco. Междувременно, Европа също счупи рекордите с общо закупени 1,6GW чиста енергия през тази година.

Компаниите не само се стремят да повишат доверието чрез своите устойчиви инициативи, но и виждат значителни ползи от дългосрочните договори при фиксирана цена за възобновяема енергия – съгласно споразуменията за закупуване на чиста енергия, отбелязва BNEF в своя доклад, озаглавен „Прогрес на корпоративния енергиен пазар H2’2018”.

Прогнозите на анализаторите са, че до 2050 г. вятърните и слънчеви технологии ще осигуряват почти 50% от общата електроенергия в световен мащаб. Нулевовъглеродната електрическа енергия ще възлиза на 71% от цялата произведена енергия.

Анализаторите също така прогнозират, че до 2050 г. въглищата ще се свият до едва 11% от световното производство на електроенергия, в сравнение със сегашните 38%.

Коментар