Европейска инициатива ще подкрепи растежа на технологичните стартъпи

Технологичните иноватори в Европа ще могат да разчитат на финансиране за глобален растеж
(снимка: CC0 Public Domain)

Пет държави-членки на ЕС и групата на Европейската инвестиционна банка подписаха мандата на Европейската инициатива за технологични шампиони (ETCI) – фонд от фондове, който ще насочи така необходимия капитал за късен етап на растеж към обещаващи европейски иноватори.

ETCI ще увеличи мащаба на европейските пазари за рисков капитал (VC) чрез преодоляване на пропуските в наличността на финансиране, особено за компании, които искат да наберат суми над 50 милиона евро. Това ще спомогне за създаване на клас активи за европейските институционални инвеститори, с които да диверсифицират своите портфейли и по този начин да поддържат непрекъснат поток от финансиране към европейски разрастващи се предприятия.

Подобна положителна самоподдържаща се динамика в европейския високотехнологичен пейзаж ще насърчи местните иновации и предприемачество, заявиха от ЕИБ.

Европейските технологични стартиращи компании често нямат достатъчно капитал, за да се конкурират в глобален мащаб и са принудени да се преместят в чужбина. Преодоляването на тази разлика в мащаба може да създаде голям брой висококвалифицирани работни места и да стимулира растежа.

ETCI – крайъгълният камък на Паневропейската инициатива за мащабиране, която беше представена през февруари 2022 г. в Париж по време на среща на върха – ще обедини публични ресурси от участващите държави членки и групата на ЕИБ, за да направи значителни инвестиции в широкомащабни фондове за рисков капитал, които от своя страна ще осигурят финансиране за растеж на европейските технологични иноватори.

Управляван от Европейския инвестиционен фонд, ETCI е осигурил ангажименти от Испания (1 милиард евро), Германия (1 милиард евро), Франция (1 милиард евро), Италия (150 милиона евро) и Белгия (100 милиона евро) по време на първоначалния период. Групата на ЕИБ е предоставила допълнителни 500 милиона евро, като по този начин общата сума достига 3,75 милиарда евро. Очаква се размерът на фонда да нарасне допълнително с бъдещи ангажименти.

„Иновативните предприятия трябва да могат да намерят собствения капитал, от който се нуждаят, точно тук, в Европа”, каза Марют Фалкстед, главен изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд (част от групата на ЕИБ). „Като мениджър на ETCI, ние ще използваме нашия мащаб и опит, за да подхранваме устойчива екосистема на късен етап на растеж, способна да поддържа местни иновации”.

Европа има силни иноватори, но трябва да подобри средата, в която компаниите да преминат от стартиращи към надеждни конкуренти и пазарни лидери. Това е от съществено значение за запазването на стратегическата автономия на ЕС, подчерта президентът на Групата – Вернер Хойер.

Коментар