ТУ-София се присъедини към институт на HP

Техническият университет в София стана част от Международен институт по технологии на Hewlett-Packard. Висшето учебно заведение подписа днес меморандум за присъединяване към глобалната програма HP IIT (HP International Institute of Technology).

Ще бъде създаден учебно-изследователски център за усъвършенстване на професионалните ИТ умения на студентите и преподавателите в университета чрез иновативни учебни програми на НР в областта на информационните технологии.

Ираван Хира, генерален директор на HP България, предостави на ТУ-София сертификат за грант на стойност 80 хиляди долара, чрез който HP ще осигури на висшетo учебно заведение хардуер и софтуер за целите на проекта.

Програмата ще осигури достъп в реално време на българските студенти и преподаватели до последните ИТ достижения. Те ще могат да работят по проекти със свои колеги в международна среда.

“Броят на студентите в Европа, завършили ИТ, е нараснал с 48% от 2006 г. насам. Това е ясно доказателство, че все повече млади хора осъзнават важността, която информационните технологии имат днес и ще играят в бъдеще”, каза Ираван Хира.

Центърът на института в Технически университет ще се фокусира върху системите за съхранение на информация, мрежовите и blade-технологиите.

“HP Международен институт по технологии” обхваща 20 водещи университета, в които се създават изследователски и образователни центрове и се въвеждат специализирани курсове, поясни Игор Белусов, създател на HP IIT.

През 2006 г. ТУ София стана част от мащабен проект на НР в подкрепа на висшето образование в страната. Компанията изгради две високотехнологични лаборатории в Техническия университет и обучи близо  600 негови студенти и преподаватели.

Избирането на ТУ София за първия в страната партньор на Международния институт по технологии на HP е логична стъпка след няколкогодишната съвместна работа. “Бизнесът и образованието действително могат да работят ефективно, ръка за ръка”, заяви проф. Камен Веселинов, ректор на университета.

Всички университети, членове на HP IIT, ще могат да използват интернет портала на програмата за обмен на информация и експертно знание. Курсовете ще бъдат преведени на английски език и ще са на разположение не само на членовете на програмата, но и на други учебни заведения.

Коментар