Суперкомпютър в Цюрих ще отоплява университет

Швейцарският политехнически институт ETH в Цюрих скоро ще може да се похвали с първия по рода си суперкомпютър IBM Aquasar с водно охлаждане. Системата е съвместен опит на института и голямата синя компания за изграждане на енергийно ефективен компютинг, щадящ околната среда.

Суперкомпютърът ще се състои от два сървъра BladeCenter, поставени в един рак, с пикова производителност около 10 терафлопса. Униканото в цялата система обаче е единната водна система за охлаждане, при която свързаните помежду си подсистеми за охлаждане ще обхващат всички сървъри, предаде “Отворени системи”. Те ще използват отделената топлина, за да загряват университетските стаи.

Топлопроводимостта на водата надвишава многократно тази на въздуха. Затова водният поток много по-ефективно пренася топлината. Нагорещена от работещите процесори, водата ще преминава в пасивен топлообменник, който ще затопля сданието на университета.

По този начин отпада необходимостта от активни охладителни системи, .т.е. базирани на вентилатори, на които е необходима допълнителна електроенергия, за да работят. Намаляването на енергопотреблението, по разчет на специалистите, се равнява на намялаване на емисиите на въглероден двуокис с около 30 тона годишно, което представлява намаление с около 85% в сравнение а аналогична система по стандартната технология.

Суперкомпютърът IBM Aquasar в Цюрих по план трябва да заработи в началото на 2010 година.

Коментар