Европа може да има 30GW производствен PV капацитет до 2025 г.

Фотоволтаичната индустрия се нуждае от законодателна подкрепа за укрепване на европейското производство (снимка: CC0 Public Domain)

Европа може да разпорлага с 30 гигавата производствен капацитет за фотоволтаици до 2025 г., твърди доклад на Европейския алианс на фотоволтаичната индустрия (ESIA). Постижението ще стане факт, ако бъдат изпълнени правилните „индустриални и политически условия“. А те са няколко.

Прогнозата дойде от данни, събрани от ESIA от нейните членове след конференцията Intersolar Европа в Мюнхен, завършила на 20 юни. Там алиансът показа повече от 20 проекта за фотоволтаични производствени мощности. Всички те чакат „на опашка“ да бъдат пуснати в експлоатация.

Според картата за производство на фотоволтаици на SolarPower Europe, Европа в момента разполага с едва 9,4 GW производствен капацитет за соларни модули. Преобладаващата част от този капацитет се формира от малки фабрики за производство в мегаватов мащаб. Редки, малобройни са проектите за PV заводи с гигаватов капацитет.

За да се постигне желаният мащаб за 2025 г., голямо значение ще има политическата подкрепа, казва ESIA. С други думи, ще се търсят законодателни промени и инициативи. Това ще е нужно, за да може европейските вериги за доставки да станат конкурентоспособни на международните в пазарна среда, силно доминирана от Китай и Югоизточна Азия.

За да помогне да се постигне целта за 30 GW капацитет, ESIA е създала четири работни групи, ръководени от водещи играчи в индустрията. Работата им ще е част от план за действие, който да обхваща цялата фотоволтаична верига. Задачите са фокусирани върху четири аспекта: неценови условия (политики за формиране на търсенето), верига на доставки, финансиране и умения.

Неценови стимули

„Работим… за определянето на набор от неценови критерии, които дават ефективни пазарни сигнали за соларните системи, произведени в Европа, като в същото време не оказват влияние върху темпото и рентабилността на разгръщането на соларни фотоволтаични системи“, казаха Йорг Ебел и Пиер-Еманюел Мартин, които съвместно председателстват първата работна група. Тя вече е готова с предложение за конкретни критерии и показатели, които могат да се използват за определяне на т. нар. най-добри в класа си фотоволтаици – и как това може да се обвърже с бонус-точки при големи обществени поръчки и специфични търгове.

Като част от работата на групите се предвижда проучване на устойчивостта, въглеродния отпечатък, рециклируемостта и социалните и управленските аспекти на производството на фотоволтаичните технологии, както и иновациите, системната интеграция и издръжливостта. Всяко от тези направления ще има определена тежест във формулата за определяне на стандарта за най-добри слънчеви проекти. Самият стандарт ще е основание за „благоприятно третиране“ в търговете.

Верига за доставки

Работната група по веригата за доставки ще се съсредоточи върху осигуряването на условия за изграждане на надеждна европейска верига за доставки. Нейна специална задача е да се гарантира, че е налично достатъчно финансиране за всяко звено във веригата. Докладът посочва, че силата на Европа при доставките е нейната устойчивост – както екологична, така и социална. Това обаче не се е превърнало в пазарно предимство – поне не и досега.

Ще бъдат необходими нови норми, за да се акцентира и затвърди този аспект на предлагането. По този начин Европа може да окаже натиск върху световните пазари. Като пример от ESIA посочиха „необходимостта от по-задълбочено законодателство срещу голяма част от соларното стъкло, внос от Китай, което не подлежи на рециклиране“. Съгласно замислените нормативни промени, това би трябвало да се окаже слабост, която да лишава от преднина продукта при предлагането му на европейския пазар.

Специални цени за PV индустрията

От ESIA намекнаха и, че ще искат законодателни промени относно ценообразуването на енергията за фотоволтаичната индустрия. Аргументът – защото тя е една от „стратегически важните“ в Европа.

„Настоящите цени на енергията в Европа са 3–5 пъти по-високи от тези в САЩ и Китай. Така почти 100% от подложките и стъклото, използвани за производството на фотоволтаици, се произвеждат в Китай. За да се утвърди фотоволтаичната индустрия в Европа, особено енергоемките етапи на производство, енергията за такива индустрии трябва да бъде налична на международно конкурентно ниво.“

Финансови екстри

Соларната индустрия ще поиска и помощ във финансов аспект. ESIA даде за пример закона за намаляване на инфлацията на САЩ и схемата на Индия за стимулиране на бизнеси, свързани с производството. Кристиан Вестермайер, председател на финансовата работна група, обясни: „Подобно на американската IRA или индийската PLI, европейският фотоволтаичен производствен сектор се нуждае от конкурентни OPEX и CAPEX инструменти за подкрепа, за да има предвидимост и солидни бизнес основания за потенциални широкомащабни инвестиции във фотоволтаично производство в Европа“.

Работна сила

Липсата на квалифицирана работна ръка е друг проблем на фотоволтаичната индустрия. Сега тя има план за справяне и с него. ESIA така ще работи проект за култивиране на „по-голяма работна сила“ в слънчевата енергия. И самата PV индустрия, и правителствата в Европа се нуждаят от по-добро разбиране за необходимата работна сила в сектора, посочва браншовата организация.

Коментар