Hoymiles избра Примдиджитал за дистрибутор в България и Румъния

Hoymiles открива възможности пред собствениците на жилища и професионалистите да започнат прехода към чиста енергия (снимка: Hoymiles)

Hoymiles, вторият по големина производител на висококачествени микроинвертори за соларни енергийни системи, засилва присъствието си в региона. Компанията обяви партньорство с местния представител Примдиджитал, което ще осигури на бизнеса и собствениците на жилища у нас безопасен и лесен начин за навлизане в зелената енергия.

В средата на март Hoymiles откри нов клон в Нидерландия, което е първа стъпка в стратегията на производителя за глобална експанзия. Европа е ключов пазар за Hoymiles и компанията ще работи тясно с дистрибуторите, инсталаторите и партньорите си, за да гарантира, че клиентите получават най-доброто обслужване и поддръжка.

Договорът за дистрибуция на Примдиджитал с Hoymiles обхваща териториите на България и Румъния. В допълнение, Примдиджитал е представител на Hoypower – дъщерна компания на Hoymiles, специализирана в технологиите за съхранение на енергия, които играят значителна роля в сегмента на възобновяемата енергия.

Иновативните микроинвертори на Hoymiles се монтират на всеки соларен панел и осигуряват редица предимства (снимка: Hoymiles)

Основана през 2012 година, Hoymiles е глобален доставчик на решения за MLPE (модулни електронни системи), специализиран в микроинвертори, съхранение на енергия и системи за бързо изключване. С визия за чисто и устойчиво бъдеще, компанията се стреми да стимулира иновациите в индустрията на „умната“ енергия със своите високопроизводителни и достъпни продукти.

С помощта на мотивиран екип от инженери, над 1200 световни експерти, дистрибуционна и сервизна мрежа, обхващаща Северна Америка, Южна Америка, Европа, Азия, Африка и Океания, Hoymiles открива множество възможности пред собствениците на жилища и професионалистите в над 110 страни да започнат прехода към чиста енергия.

Работата на инсталаторите на соларни енергийни системи е значително улеснена от микроинверторите (снимка: Hoymiles)

Микроинверторите са иновативна технология, използвана в соларни енергийни системи, за да преобразуват постоянния ток (DC) от единичните слънчеви панели в променлив ток (AC), подходящ за употреба в домове и офиси. За разлика от традиционните мрежови инвертори, които са свързани към голям брой слънчеви панели, микроинверторите се монтират на всеки слънчев панел и предлагат няколко предимства:

  • Повишена енергийна ефективност. Микроинверторите позволяват на всеки слънчев панел да работи независимо от останалите. Това означава, че засенчването, замърсяването или други фактори, които могат да повлияят на работата на някой от слънчевите панели, няма да влияят на продукцията на цялата система. При традиционните мрежови инвертори, ако производството на един панел намалее, това може да окаже негативно влияние върху продукцията на цялата система.
  • Подобрено наблюдение на системата. Микроинверторите позволяват по-комплексно наблюдение на соларната енергийна система. Тъй като всеки панел има свой собствен микроинвертор, работата на панела може лесно да се проследява в реално време. Това ниво на наблюдение улеснява идентифицирането на възможни проблеми и точното определяне на области, които може да се нуждаят от поддръжка или корекции.
  • Подобрена безопасност. Микроинверторите работят с ниски напрежения на постоянния ток (DC), което намалява риска от токов удар по време на монтажа и поддръжката. Традиционните мрежови инвертори, от друга страна, работят с по-високи напрежения на DC, което представлява потенциален риск за безопасността, особено на монтажниците и обслужващия персонал.
  • Гъвкавост и лесно разширение. Микроинверторите предлагат по-голяма гъвкавост при проектиране и бъдещо разширение на системата. Инсталаторите могат лесно да добавят или премахват отделни слънчеви панели, да ги монтират в различни ориентации или ъгли, което позволява по-фини настройки.
  • По-висока ефективност. Микроинверторите могат да повишат общата производителност на соларната система. Тъй като всеки панел работи независимо, работата на панела може да се оптимизира в зависимост от неговите уникални характеристики, което помага да се намалят загубите на енергия и да се увеличи общата ефективност на системата.
  • Здравина и устойчивост. Микроинверторите обикновено са проектирани да бъдат по-здрави и по-надеждни от традиционните мрежови инвертори. Ако един микроинвертор се повреди, това засяга само работата на един панел, докато повреда на мрежови инвертор може да намали производството на цялата система и нейната обща ефективност.
  • Противопожарна защита. Микроинверторите намаляват риска от пожар в соларните инсталации. При традиционните мрежови инвертори високите напрежения на постоянния ток (DC) могат да доведат до дъгови повреди, които потенциално могат да предизвикат пожар. Работата на микроинверторите с по-ниско напрежение намалява този риск.
  • Лесен монтаж. Микроинверторите са изключително лесни за монтаж. Тъй като отпада необходимостта от свързване на множество панели помежду им, сложността на окабеляването намалява, което прави монтажа по-лесен и удобен.

Микроинверторите осигуряват по-голяма гъвкавост при проектиране и бъдещо разширение на системата, по-комплексно наблюдение, по-висока ефективност и други ползи (снимка: Hoymiles)

Hoymiles е един от най-бързо разрастващите и вторият по големина производител на микроинвертори в индустрията, със 100% среден годишен ръст на продажбите от 2016 година насам. През декември 2021 г. Hoymiles стана публична компания на борсата в Шанхай, в индекса STAR, отворен само за високотехнологични фирми.

Коментар