Европейско финансиране стимулира ИКТ иновациите у нас

“Мислете за иновацията като нещо единствено по рода си, макар че е трудно да се създадат такива днес”, казва Мария Христова от EU Consult Ltd. (снимка: Рада Станева / TechNews.bg)

Възможности за европейско финансиране на ИКТ проекти за бизнеса у нас представиха консултанти на ежегодната дилърска среща на дистрибутора Поликомп, която се проведе в края на миналата седмица в х-л Хаят, Правец. 

“Няма определение за иновация, това е нещо ново, което е по-добро от наличното на пазара. Иновацията е защитена със съответните индустриални права. Мислете за иновацията като нещо единствено по рода си, макар че е трудно да се създадат такива днес”, каза Мария Христова от EU Consult Ltd.  – консултантска компания, специализирана в подготовка на проекти за безвъзмездно финансиране.

Бизнесът може да кандидатства за подпомагане по програма “Конкурентоспособност и иновации в предприятията” за периода 2021- 2027 г. в две основни направления: “Внедряване на иновации в предприятията” и “Разработване на иновации в предприятията”.

Бюджетът, предвиден за програмата “Разработване на иновации в предприятията”, е разделен по райони, като за югозападния регион е 21 590 000 лв., а за останалите по-слабо развити райони (или тези, които са извън югозападния), е 105 410 000 лв.

Размерът на финансирането е 45-60% за микро и малки предприятия и до 60 процента за проекти с партньор. За средни фирми е 35-50%, а за дружества със средна пазарна капитализация и големи фирми – 20-40 процента.  Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лв.

Няма ограничения за категории предприятия, поясни Христова. Големи фирми се допускат до участие само в партньорство с малки и средни предприятия. Дейностите, които могат да получат подкрепа, са в следните тематични области:

  • Информатика и ИКТ;
  • Мехатроника и микроелектроника;
  • Индустрия за здравословен живот, биоикономика биотехнологии;
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии;
  • Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика.

“Целта е да се стимулират иновациите. Разработките могат да са не само конкретен софтуерен продукт, но и технологична иновация”, уточни Мария Христова. Срокът за изпълнение е 18 месеца.

Програма “Внедряване на иновации в предприятията” е с доста по-голям бюджет: 30 милиона лева са предвидени за югозападния регион и около 26 млн. за останалите извън ЮЗР. Максималното финансиране е до 50 процента, а минималното безвъзмездно финансиране е 540 хиляди лева. Големи предприятия не се допускат до кандидатстване, както и партньорски проекти. Финансират се продуктови и технологични иновации. Задължителните дейности са внедряване на иновации чрез придобиване на машини, оборудване и софтуер.

Предстои обявяване на 14-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд за 2023-та, съобщи Христова. Основната цел на фонда е подпомагане на научно-изследователеската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания. Максималният размер на безвъзмездното финансиране е 500 000 лв. Максималният интензитет на помощта е:

  • от 50 до 80% – за индустриални научни изследвания;
  • От 25 до 60% – за експериментално развитие.
Рада Станева

Рада Станева

Коментари по темата: „Европейско финансиране стимулира ИКТ иновациите у нас”

добавете коментар...

  1. Евгени Борисов

    Все още няма отворена програма!

Коментар