Новият бързорастящ пазар: наземни антидрон системи

Около 80% от индустрията за борба с дронове е съсредоточена не в унищожаването, а в откриването и неутрализирането на неоторизирани БЛА (снимка: CC0 Public Domain)

След бума на дроновете през последните години сега бързо се развива нов пазарен сегмент – антидрон системите. Изненадващо или не, най-силният сегмент не са летящите модули за неутрализиране на БЛА, а наземните. Глобалният пазар на антидронове ще достигне 5,2 милиарда щатски долара до 2028 г., прогнозират анализатори.

Очаква се антидрон пазарът да регистрира 26,6% среден годишен темп на растеж между 2023 г. и 2028 г., според MarketsandMarkets. Нарастването на търсенето на системи против безпилотни летателни апарати (БЛА) е свързано с растящите правителствени разходи за технологии за борба с дронове, зачестяването на пробивите в сигурността на критични инфраструктури чрез неоторизирани дронове и все по-масовото възприемане на технологии за дистанционно наблюдение за защита на критична инфраструктура.

Електрониката преди всичко

Електрониката за антидрон системи ще е най-доходоносният сегмент от антидрон бизнеса. Очаква се тази ниша да представлява около 52% от пазара през 2028 г.

Електронните системи използват радарни, сензорни, инфрачервени и GPS технологии за прехвърляне на електромагнитни сигнали за навигация и проследяване на посоката и скоростта на дроновете. Тези системи се възползват от разнообразна гама от най-съвременни технологии за ефективно откриване, проследяване, идентифициране и смекчаване на заплахи от дронове.

Радарните системи се използват за прецизно локализиране на БЛА и наблюдение на техните движения в реално време. Едновременно с това технологиите за радиочестотно (RF) откриване и заглушаване прекъсват комуникационните връзки между дроновете и техните оператори, принуждавайки летящите машинки да се върнат в базите си.

Наземните инсталации доминират

Наземният сегмент ще представлява най-големият пазарен дял през 2028 г. Наземната система, пригодена за противодействие на дронове, е специализирано решение, създадено за идентифициране, проследяване и неутрализиране на неоторизирани или потенциално опасни действия на дронове.

Един вариант на тази система използва радиочестотни (RF) заглушители, излъчващи стабилни сигнали на контролната честота на дрона, за да прекъснат комуникационната му връзка с оператора.

Друг вариант разчита на радарни системи, използващи радиовълни за забелязване и наблюдение на дронове, предлагайки важни данни за тяхната надморска височина, скорост и траектория на полета. Оборудвани с камери и оптични сензори, оптичните системи визуално регистрират дроновете, като изследват техните размери, конфигурация и характеристики на движение.

Откриване и прекъсване на връзката с оператора

Унищожаването на дронове не е основна цел на антидрон системите. Вместо това повечето от тях имат за цел най-вече откриване на неоторизираните БЛА и прекъсване на връзките им с техните оператори. Този вид системи ще заемат най-голям дял, около 80% от индустрията за борба с дронове, към 2028 г.

Системите за откриване и прекъсване работят на два етапа. На първия етап системата с помощта на сензори или радари засича дронове, а на втория етап с помощта на RF смутител или лазерен лъч прекъсва връзката на летящото устройство с неговия оператор. Това приложение работи за разработване на системи, които интегрират различни технологии и стратегии не само за идентифициране на потенциални заплахи, породени от дронове, но и за тяхното неутрализиране.

Методите за откриване включват радарни и радиочестотни (RF) сензори, които предоставят информация за местоположението на дрона и комуникационните емисии. Акустични и оптични сензори откриват звуци и визуални елементи от дрон, подпомагайки проследяването в реално време. Инфрачервени и термични сензори улавят топлинни сигнатури дори при условия на слаба светлина, докато LiDAR създава 3D карти за идентифициране на дронове на ниска надморска височина.

Топ индустрии

Военният и отбранителният сектор най-вероятно ще представляват най-големите потребители на атидрон системи през 2028 г.: около 60%. БЛА се превърнаха в неразделна част от военните и отбранителните дейности в последните години. Редица страни вече притежават въоръжени дронове, които се използват за извършване на въздушни удари по време на войни. Понастоящем правителствата отдават значение и на използването на мерки за борба с дронове за наблюдение на терористични дейности, което ще увеличи търсенето на антидрон технологии в близко бъдеще.

Коментар