Бизнесът и гражданите ще получават проактивни е-услуги

Гражданите и бизнесът ще получават е-услуги по право, вместо да ги заявяват
(снимка: CC0 Public Domain)

 „Ще предоставяме проактивни електронни услуги, които гражданите и бизнесът ще получават по право, а не след заявяване”, съобщи заместник-министърът на електронното управление Валентин Мундров при представяне на резултатите по проекта „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги”.  

Това ще става и чрез създадените компоненти, благодарение на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, уточни заместник-министърът.

„Повишихме нивото и качеството на предоставяните услуги, които са достъпни през Портала за достъп до електронни административни услуги, като от 1845 достъпни на портала услуги 1205 са реализирани чрез Единен модел. Регистрираните в портала потребители са 70 544, а заявените по електронен път от гражданите и бизнеса услуги са над 225 000”, съобщи Мундров.

През Системата за електронна автентикация граждани са се автентикирали успешно над 8 000 000 пъти за периода 2020-2023 г., използвайки нормативно установени средства за идентификация – ПИК на НАП, ПИК на НОИ, КЕП (квалифициран и мобилен електронни подписи), допълни зам.-министърът.

Мундров подчерта важността на разработената Система за електронно плащане, която предоставя информация за налични публични задължения и техния статус. Системата дава възможност на задължените лица да заплатят своите задължения чрез кредитна или дебитна карта от български или чуждестранен издател, а също и с код за достъп.

Освен това системата позволява плащане чрез Централен виртуален ПОС терминал, чрез който задължените лица могат да заплатят своите задължения от всяка точка на света, по всяко време, с кредитна или дебитна карта, без да се дължат преводни такси и комисионни, допълни Мундров.

По неговите думи, клиентите към Системата за електронно плащане са 608 администрации и 222 общини, които използват услугата за извличане на справка за местни данъци и такси. Общият брой на заявените задължения е над 175 000.

Като важен елемент от успешно приключилия проект заместник-министър Мундров посочи и Средата за междурегистров обмен (REGIX). Системата създава техническа възможност за трансформиране на удостоверителните административни услуги във вътрешни електронни административни услуги и премахва необходимостта от заявяване и предоставяне от гражданите и бизнеса на хартиени удостоверения на административни структури. Общият брой на заявките към регистри за периода 2015-2023 г. е над 330 000, отбеляза зам.-министърът.

През Системата за електронно връчване успешно е реализирана и услугата електронна препоръчана поща за публични органи, физически и юридически лица при еднозначно удостоверяване на момента на изпращане, получаване и връчване. Регистрираните в Системата потребители са 271 823, от които 247 647 физически лица, 2 358 административни органи и техни структури, 9 417 лица, предоставящи обществени и публични функции, както и 10 946 фирми.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментари по темата: „Бизнесът и гражданите ще получават проактивни е-услуги”

добавете коментар...

  1. тц

    Пълна пародия е всичко в тая скапана държава. Трябва да има сайт, в който като си влезеш в профила да ти се показват задължения за данъци, глоби и каквото там още може, а не да влизам в някакви безумни сайтове, да ровя по половин час кое къде се намира, да има разлика в сумата за плащане на данък сгради от сайта на общината и сайта на НАП и да се чудиш коя е вярната….

Коментар