IDC определи НР за лидер на пазара на аутсорсинг на печатни услуги

Предложенията на НР за аутсорсинг на печатни услуги (MPS) продължават да се развиват и да утвърждават лидерската пазарна позиция на компанията.

НР Managed Print Services (MPS) променят бизнес процесите в организацията, като оптимизират печатната инфраструктура, увеличават ефективността при управлението на цялата среда на печат и документооборотa.

HP беше признат за лидер в наскоро проведено проучване на IDC „Managed Print Services – Global Market and Provider Analysis” (Аутсорсинг на печатни услуги – Анализ на световния пазар и доставчици)(1). В рамките на изследването НР има най-голям дял на договори за MPS сред всички производители на техника.(2)

„С помощта на своето IT наслeдство НР разшири възможностите си за да подсили MPS индустрията. Ние продължаваме да печелим все по-голяма част от растящия пазарa на MPS и да надминаваме прогнозите. Последните ни постижения са доказателство за изпълнението на стратегията на НР, а именно да установи дългосрочни договорни взаимоотношения с най-големите компании в света и същевременно да продължим да играем водеща роля в дигиталната трансформация на печата.”, коментира Виомеш Джоси, Изпълнителен вицепрезидент, „Решения за печат” в НР.

Докладът на IDC е поредният от серия проучвания на независими анализатори, които потвърждават водещата позиция на НР на MPS пазара. Последните изследвания включват „Магически квадрант на стратегиите за аутсорсинг на печатни услуги” за 2009 г. на Gartner, които поставиха НР в квадранта на лидерите(3). Другото проучване е пазарната прогноза на Photizo Group за 2009 г., която определи НР за световен лидер(4) на пазара на MPS.

„Докладът на IDC е поредният от серия проучвания на независими анализатори, признаващи HP за лидер. Според мен това еднозначно показва, че HP е най-добрият избор за клиентите, които инвестират в MPS и търсят нови начини да намалят разходите и да увеличат продуктивността си. Широкото продуктово портфолио, възможностите в мрежовото оборудване и управление, предлагането на услуги, експертните знания и опит направиха компанията лидер на този пазар. Това показва, че клиентите продължават да избират НР за техен доверен партньор в аутсорсинга на печатни услуги”, каза Брус Далгрен, Старши вицепрезидент, „Решения за печат” в НР.

През септември 2009 г. НР обяви създаването на новo бизнес звено – Managed Enterprise Solutions, което e част от подразделението „Решения за печат" (Imaging and Printing Group) на HP и се управлява Брус Далгрен. Паралелно с това компанията обяви и разширяване на сътрудничеството си Canon, нови програми, предлагани от местните партньори на HP и направи най-голямото представяне на решения за управление на печата.

Изследването на IDC “Managed Print Services – Global Market and Provider Analysis” e едно от най-подробните провеждани до този момент. То обхваща десет страни в четири географски области – САЩ, Западна Европа, Азиатско-тихоокеанският регион и Южна Америка.

Анализът на събраните данни показва, че намаляването на разходите е основната причина за въвеждането на MPS, като другите ключови фактори са подобряване на печатната инфраструктура и опазването на околната среда. Други причини, застъпени в проучването, са покриване на регулаторни стандарти и сигурност, съхраняване на хартиените документи, трансформация на бизнес процеси, сливания или придобивания и разширяване на съществуващите договори.

„Резултатите от проучване показват възможностите на НР при MPS. С технологичните активи на НР и НР Enterprise Services, бившата EDS, „Решения за печат” (IPG) са сериозна сила в този бързо развиващ се пазар”, коментира Ангеле Боид, Анализатор и вицепрезидент в IDC.

(1) IDC Multiclient Study, MPS Global Market & Provider Analysis Септември 2009 г. В проучването MPS са определени като едно или повече годишен договор с независим доставчик за аутсорсването на управлението на набор от принтери или мултифункционални устройва (МФУ). Освен ремонт на повредени устройства и доставката на консумативи (тонер и мастилници) договорите включват и допълнителни услуги предоставяни като добавена стойност. В услугите предлагани като добавена стойност се включват: инсталиране на устройствата(принтери, скенери, МФУ и т.н.), управление на целия работен цикъл на устройствата, управление и отчет на употребата на устройствата, отдел за поддръжка на устройствата, възможност за поддръжка и консултации на място, консултиране/приложение на решенията за подобряване на инфраструктурата, продукцията, документоборота или подобряване на бизнес процесите, които са богати на документи. Договорите са сключени с основните доставчици.

(2) Резултатите са валидни само за изследваната извадка. Договорите са сключени с основния доставчик на услугата.

(3) Gartner, “Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide,” 24 август, 2009.

(4) Според приходите за всички производители предлагащи аутсорсинт на печатни услуги в целия свят през 2008 г.
 

Коментар