Еволюцията на интернет: от Web 1.0 към Web 4.0

Днес вече използваме някои технологии на Web 4.0, като например изкуствения интелект и виртуалната реалност (снимка: CC0 Public Domain)

Прогнозите сочат, че Web 4.0 ще стане масов до 2040 г., но това може да се случи и по-рано, като се има предвид, че вече използваме някои от инструментите и технологиите, които попадат в тази категория.

Според дефиницията на ЕС, Web 4.0 е четвъртото поколение интернет, в което цифровите и реалните обекти и среди взаимодействат помежду си. Web 4.0 се нарича още невронет – симбиотична мрежа, в която се размива границата между реалния и виртуалния свят, между изкуствения интелект и реалните хора.

Как се разви интернет през годините и какво предстои?

Web 1.0: 1990-2002 г.

В този период се роди интернет. Тим Бърнърс-Лий описва World Wide Web като мрежа само за четене. Сайтовете са статични: потребителите търсят информация и могат да я обменят помежду си, но не и със сайтове. За бизнеса обаче това вече е важен комуникационен канал, който му позволява да разшири аудиторията си.

Web 2.0: 2003-2015 г.

Започна преход от статични страници към уеб приложения. Създадени са и се развиват социалните мрежи. Бизнесът вече можеше не само да информира клиента, но и да получи обратна връзка и да задържи аудиторията.

Web 3.0: 2008-днес

Мрежата от трето поколение може да дефинира структурата на данните, да ги свърже и да ги използва повторно в различни приложения. Web 3.0 също се определя като семантична мрежа, единична, масивна база данни, която позволява на машините да отговарят на сложни заявки, а на потребителите лесно да намират, споделят и свързват информация.

Изкуственият интелект, големите данни, интернет на нещата и облачните технологии се развиват, а с тях и набор от възможности за взаимодействие между бизнеса и клиентите.

Web 4.0: От 2040 г.

Това е симбиоза между изкуствения интелект и човека, където роботите и хората си взаимодействат като равни. Взаимна интеграция на виртуалния и реалния свят. Компаниите имат както възможности, така и необходимост да изграждат отношения с клиентите по нов начин.

Преходът не се случва за една нощ

Въпреки че развитието на интернет е разделено на етапи, преходът от една интернет ера към друга не се случва за една нощ. Известно време елементи от предишния и сегашния интернет съжителстват един с друг; с течение на времето новото постепенно заменя старото. Същото ще се случи и с Web 4.0.

Днес вече използваме някои технологии от четвърто поколение. Бизнесът разчита на големи данни и AI за финансови транзакции, диалог с клиентите, разбиране на нуждите им, обработка на поръчки, управление на производството и създаване на медийно съдържание.

Интелигентните високоговорители, виртуалната и разширената реалност са елементи на Web 4.0, които присъстват в живота ни. В бъдеще те ще заемат повече място в него и ще играят по-важна роля.

Коментари по темата: „Еволюцията на интернет: от Web 1.0 към Web 4.0”

добавете коментар...

  1. Анонимен

    Web 3.0 е все още концепция. Но в основата ще бъде децентрализацията. Не знам да има някакви стандарти разработени за Web 3.0.

Коментар