КОП28: Над 60 държави обещаха да намалят рязко емисиите от охлаждане

Традиционните охлаждащи системи генерират повече от 7% от общите глобални емисии на парникови газове (снимка: CC0 Public Domain)

Повече от 60 държави обещаха да намалят парниковите емисии от охлаждане с близо 70% до 2033 г., стана ясно на 28-ата Конференция на ООН по изменението на климата (КОП28), която се провежда в Дубай.

63 държави, включително Съединените щати и Канада, подписаха ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в сферата на охлаждането с приблизително две трети в рамките на 10 години – до 2033 г.

Охлаждащите устройства като климатиците не само осигуряват облекчение на хората по време на горещи вълни, но също така са критични за редица области. Това оборудване се използва за осигуряване безопасността на храните, при доставка на лекарства и др. Един от най-големите сектори, в които се използват охлаждащи системи, е сегментът на центровете за данни.

Традиционните методи за охлаждане допринасят за изменението на климата. Според ООН, подобни системи генерират повече от 7% от общите глобални емисии на парникови газове. Експерти казват, че ако настоящите тенденции продължат, търсенето на енергия за вътрешно охлаждане ще се утрои до 2050 г. А това ще провокира увеличаване на вредните емисии в атмосферата.

Ситуацията се влошава поради бързо нарастващата плътност и мощност на центровете за данни на фона на ускореното развитие на AI и HPC услугите. Освен ако не се предприемат действия, разходите за охлаждащо оборудване се очаква да се удвоят до 2050 г., отбелязва Datacenter Dynamics.

В съответствие с подписания ангажимент, страните трябва да намалят емисиите на парникови газове от сектора на охлаждането с 68% до 2033 г., както и да подобрят енергийната ефективност на оборудването.

Същевременно над 1 милиард души по света са изложени на висок риск от излагане на екстремни горещини, поради липса на достъп до охлаждане, по-голямата част от които живеят в Африка и Азия. Освен това близо една трета от световното население изпитва смъртоносни горещи вълни повече от 20 дни в годината, което прави охлаждането особено важно за защита на здравето.

Предприемането на стъпки за намаляване на потреблението на енергия от охлаждащото оборудване не само ще помогне за намаляване на вредните емисии, но и ще облекчи натиска върху енергийните мрежи и ще спести трилиони долари.

Коментар