Технологичните пробиви на 2023 г. – невидимите иновации

В бъдеще много автономни AI агенти ще могат да комуникират помежду си и да формират колективен интелект (снимка: CC0 Public Domain)

Изкуственият интелект беше доминиращата технологична тема през 2023 година. Но други по-малко видими иновации също оказаха голямо влияние върху развитието на цифровите технологии. Кои са те и какво въздействие имат върху пазара?

Седем технологични пробива обещават промени в ИКТ индустрията, бизнеса и живота на хората. Това не са единствените постижения, но определено са иновации с голям потенциал, макар и някои от тях да останаха в сянката на изкуствения интелект.

Поверителни изчисления

Поверителното изчисление е технология, която осигурява силна защита на данните, докато се обработват в облака. Това гарантира пълна конфиденциалност на изчислителния процес, като ограничава достъпа до данни дори от доставчици на облачни услуги.

През 2023 г. Nvidia направи значителна крачка, като разшири обхвата на приложимостта на технологията със своите GPU-базирани ускорители. Тази иновация прави възможно прилагането на поверителни изчисления към задачи, които се нуждаят от висока производителност, включително обучение на големи модели за изкуствен интелект, и това бързо намери отговор от водещи доставчици на облачни услуги като Azure.

Поверителното изчисление на ниво CPU, предлагано преди от Intel и AMD, не се справя ефективно с такива ресурсоемки задачи като обучение и генериране на изводи от невронни мрежи. В същото време задачата за интегриране на големи езикови модели в процесите и услугите на компаниите е една от най-приоритетните в момента. Без облачни играчи това ще изисква огромна инвестиция в инфраструктура, например създаване на клъстер за обучение на модел, близък до GPT-3 на OpenAI, ще изисква инвестиция от десетки милиони долари.

С технологиите на Nvidia вече е възможно сигурно използване на облака за тези цели, което значително ускорява глобалния облачен преход, прогнозиран от експертите на Gartner.

Постквантово криптиране

Забележителен пробив в индустрията за информационна сигурност се случи през 2023 г., благодарение на практическото внедряване на алгоритми за постквантово криптиране (PQC) в популярни продукти. Постквантовото криптиране се различава от класическото криптиране по използването на алгоритми, които са устойчиви на атаки от квантови компютри. В близко бъдеще квантовите компютри ще направят всички широко разпространени технологии за криптиране, базирани на съществуващи криптографски методи като AES или ECC, уязвими, потенциално компрометирайки сигурността на много цифрови системи.

Примерите за възприемане на новата технология включват Cloudflare, който предлага постквантова криптография за защита на данните на своите клиенти, и Google, който интегрира квантово устойчив алгоритъм в браузъра Chrome.

Забележителен пробив в информационна сигурност е практическото внедряване на алгоритми за постквантово криптиране (снимка: CC0 Public Domain)

Тъй като повечето съвременни системи за сигурност разчитат на традиционни методи за криптиране, като тези, използвани в протоколите SSL/TLS, преходът към постквантово криптиране ще изисква дълбоки и сложни промени в тези системи. Процесът включва не само актуализиране на самите алгоритми за криптиране, но и преглед на ключови аспекти на инфраструктурата и архитектурата на такива системи.

Но тези промени ще засегнат най-силно индустрията на криптовалутите и Web3 проектите, изисквайки почти пълно рестартиране на системата. Тяхната зависимост от криптографски системи, уязвими на PQC, в бъдеще ще изисква пререгистрация на всички портфейли с криптовалута и промяна на адресите, за да се гарантира тяхната защита в новата квантова ера.

Сателитен интернет в смартфоните

Смартфонът Huawei Mate 60 Pro, пуснат през август 2023 г., постави началото на нова ера в телекомуникациите, като стана първият масов смартфон, който поддържа сателитни разговори. Тази функция го отличава от предложенията на други играчи в мобилната индустрия като Apple, Qualcomm и Motorola, които са ограничени до текстови съобщения, и позволява на потребителите да поддържат гласова комуникация дори в най-отдалечените кътчета на света.

Телекомуникационният пазар се контролира от телеком оператори, работещи предимно на местно ниво. Те се явяват посредник между производителите на устройства и крайните потребители. С навлизане на сателитния интернет в смартфоните картината се променя. Производителите на устройства вече могат да предложат директна свързаност на потребителите, заобикаляйки традиционните оператори.

Тази иновация позволява на технологичните гиганти да създадат вертикална интеграция, доближавайки ги до крайния потребител повече от всякога. А това обещава да промени самото естество на мобилните комуникации, като ги предефинира като глобален феномен.

Езеро от данни на база S3

През 2023 г. индустрията за управление на данни преживя значителни сътресения с въвеждане на концепцията Data Lakehouse, базирана на съхранение на обекти S3. Технологията позволява използване на данни във файлови формати Parquet или Avro и ефективен достъп до тях с SQL заявки, благодарение на отворени решения като Apache Trino. Това формира нов архитектурен модел, който бързо набира популярност на пазара.

Съвременният стек от данни обикновено включва няколко решения за съхранение и обработка на данни, например Hadoop и Spark за работа с големи обеми неструктурирани данни и Greenplum и Clickhouse за анализ на структурирани данни. За разлика от тях, Data Lakehouse е много по-просто решение и разликата в разходите за притежание на данни може да бъде намалена десетократно.

За онези компании, които тепърва започват да мигрират от корпоративни решения, това представлява уникален шанс да направят технологичен скок – след като преодолеят междинните етапи на развитие и незабавно преминат към най-модерните и ефективни технологии.

Мултимодални генеративни модели

Мултимодалните генеративни модели са интегрирани системи с изкуствен интелект, способни да комбинират няколко различни генеративни модела за създаване на сложно съдържание. Такива модели могат, например, да генерират изображения или видеоклипове директно от текст, което улеснява взаимодействието на потребителя с различни модели чрез заявки (подкани). През 2023 г. всички основни играчи на пазара на AI преминаха към този формат на разработване на своите продукти, за да създадат по-всеобхватно и интерактивно потребителско изживяване.

Въвеждането на мултимодални AI модели революционизира творческите професии и медиите, като позволява създаване на богато съдържание, като художествени книги или видеоклипове с цифрови актьори и музика, в един интегриран процес. По-нататъшното развитие на мултимодалните системи обещава да промени радикално процеса на разработка на софтуер, където завършен софтуерен продукт ще бъде създаден директно от текстово описание. Или да трансформира правилата на играта в областта на анализа на данни, където AI може да използва мултимодални системи за по-добро разбиране и прогнозиране на тенденциите.

Способността на AI да се самоанализира се счита за един от ключовите фактори за създаване на изкуствен интелект, който ще може да решава сложни проблем (снимка: CC0 Public Domain)

AI агенти

Едно от най-значимите развития в областта на изкуствения интелект през 2023 г. беше появата на така наречените AI агенти. Те представляват автономни системи с изкуствен интелект, които се различават от традиционните приложения по това, че не водят директен диалог с потребителя, а са насочени към изпълнение на конкретни задачи във фонов режим. С памет и способност да взаимодействат с различни цифрови инструменти, агентите могат самостоятелно да използват тези инструменти, за да постигнат целите си.

Като пример, представете си агент по маркетинг, който независимо проучва усъвършенствани онлайн маркетингови стратегии и последователно ги прилага, за да увеличи аудиторията и харесванията в социалните медийни платформи, докато постигне целта си.

Ако по-рано акцентът беше върху приложения за потребители, базирани на изкуствен интелект, то AI агентите вече действително заменят определени професии. Тази тенденция се засилва от наличието на ефективна технология: създаването на агент с помощта на рамка като LangChain отнема само няколко часа. С помощта на инструмента AutoGen на Microsoft можете лесно да разгърнете мрежа от взаимодействащи агенти с различни възможности за решаване на мащабни проблеми, с малко или никакво програмиране.

Предполага се, че в бъдеще много автономни AI агенти ще могат да комуникират помежду си и да формират колективен интелект. Въздействието на този процес върху цялостната човешка дейност е толкова голямо, че много влиятелни политически групи се стремят да забавят развитието на изкуствения интелект, предлагайки пауза, за да може обществото да се подготви адекватно за новия социален феномен.

Самоанализиращ се изкуствен интелект

През 2023 г. беше постигнат значителен напредък в развитието на рефлексивните способности на изкуствения интелект – способността да се анализират собствените действия и преживявания, което подобрява възможностите на AI да взема решения и да взаимодейства с външния свят. Екип от учени от Станфордския университет проведе експеримент, който сравни реакциите на жива мишка и изкуствен интелект към нов обект – червена топка. За разлика от мишката, която прояви интерес към топката, AI я игнорира.

Този факт подтикна изследователите да създадат нова техника за обучение на AI, наречена Curious Replay. Методът включва елементи на самоанализ, позволявайки на AI да запомни и преосмисли своите действия, за да се адаптира по-добре към непознати обекти и ситуации.

Учените и експертите по изкуствен интелект по целия свят се надпреварват в това, което може би е най-важното изобретение в човешката история – разработването на изкуствен общ интелект (AGI). Способността на AI да се самоанализира се счита за един от ключовите фактори за създаване на AGI, който ще може да решава сложни проблеми, да имитира човешкото мислене и дори да го надминава в някои аспекти. Това ще бъде нов етап в еволюцията на интелигентните системи, потенциално водещ до непредсказуеми и трансформиращи промени във всички сфери на живота.

Коментар