625 дена до изчерпване на IPv4 адресите

Новата година започна и се вижда, че поне една от смелите прогнози няма да се сбъдне. IPv4 адресите няма да се изчерпят през 2010, както прогнозираха мнозина, сред които и Агенцията за запазени интернет имена IANA.

Това, разбира се, не значи, че администраторите на мрежи и доставчиците на потребителска електроника могат да си отдъхнат. Всички те трябва час по-скоро да предприемат действия за преминаването към IPv6.

Според агенцията, има още 625 дена, в които IPv4 адреси ще има. За момента заявки за нови адреси продължават да постъпват и да се обслужват.

Някои от най-големите адресни групи са раздадени на големи организации като например технологични компании и правителства. Агенцията се е свързала с тях и вече са налице университети, частни компании и правителствени служби, които връщат неизползваните от тях адреси.

Това значи, че е възможно дори по-дълго използване на IPv4 адресите от въпросните 625 дена. Все пак дори и да бъдат върнати голям брой IP адреси, това надали ще удължи живота на IPv4 с много – например 6 месеца или година.

Коментари по темата: „625 дена до изчерпване на IPv4 адресите”

добавете коментар...

  1. C

    Да… 5 часа и 35 секудни. Да ви…

Коментар