ЕК обяви награди за предприемаческо видео

Европейската комисия приканва предприемчивите любители на киното да докажат своята креативност и умения, като направят кратък видеофилм, който засяга въпроси като: Какво представлява предприемачеството? Какво би поощрило хората да станат предприемачи? Какво би могло да премахне старите предразсъдъци и да предложи нови представи за предприемачеството?

Комисията ще връчи награди в три категории: „Предприемачеството – Един различен начин на живот“; „Предприемачеството – Предизвикателства и удовлетворение“;  и „Предприемачеството – Пътят към бъдещето“.

Видеофилмите, спечелили първа награда във всяка от трите категории, ще получат 3 333 евро, класираните на второ място ще получат 2 222 евро, а спечелилите трета награда – 1111 евро. Всяка от наградите ще бъде обща сума, която не включва продуцирането на видеофилмите или други разходи.

От останалите състезатели, които не са получили нито една от гореспоменатите девет награди, ще бъдат подбрани петима „специални победители“, които ще бъдат наградени с по 555 евро. Специалните награди са предназначени за хора на възраст до 25 години.

Авторите на най-добрите видеоматериали ще бъдат поканени на празнична церемония по награждаването на 25 май 2010 г. в Брюксел, която ще се състои в контекста на Европейската седмица на малките и средни предприятия. Срокът за предаване на материалите е 9 април т.г. Подробности за инициативата са достъпни на специално създадена за целта уеб страница в раздела "Предпиятия и промишленост" в сайта на ЕК.

Коментар