Южна Корея и Япония с най-бързи уеб-връзки

Южна Корея, Хонг Конг и Япония са най-добре „омрежените“ страни в света с най-висок брой широколентови връзки към интернет.

Южна Корея се радва на най-високата в света средна скорост на връзките 14,6 Mbps. Там се намират шест от десетте града с най-бързи връзки в света, всички със средна скорост над 15 Mbps.

Япония е втора в тази подредба със средна скорост на връзката 7,9 Mbps. Следва я Хонг Конг със средна скорост от 7,6 Mbps. Данните са от скорошен доклад на мрежовия доставчик Akamai Technologies, базиран в САЩ.

Другите страни в челната десетка по средна скорост на уеб-връзките са – внимание! – Румъния, следвана от Швеция, Ирландия, Нидерландия, Швейцария, Дания и Чехия. САЩ са на 18 място със средна скорост 3,9 Mbps.

Според проучването, за широколентова връзка се счита такава, която е с 2 Mbps или повече. Бързата широколентова връзка е такава с 5 Mbps или повече, а тези с над20 Mbps са категоризирани като „екстремално високоскоростна свързаност“.

В Южна Корея 74 от връзките са от типа бърза широколентова, докато в Япония делът им е 60%, а в Хонг Конг – 46%.

Коментар