Masdar купи гръцки енергиен бизнес за 3,2 млрд. евро

Masdar купи гръцки разработчик на ВЕИ и системи съхранение за над 3 млрд. евро
(снимка: CC0 Public Domain)

Masdar, прочутата компания за възобновяеми енергийни източници от Абу Даби, ще придобие мажоритарен дял в гръцката енергийна компания Gek Terna, оператор на ВЕИ инсталации и инфраструктури.

В прессъобщение Masdar обяви, че е подписала „категорично споразумение с Gek Terna и други акционери за първоначално придобиване на 67% от акциите на Terna Energy при приключване на сделката на цена от 20 евро на акция“.

Арабската фирма добави, че цената на придобиване представлява оценка на капитала от 2,4 милиарда евро и стойност на предприятието от 3,2 милиарда евро. Това означава, че става дума за най-голямата енергийна сделка в историята на Атинската фондова борса и една от най-големите в сектора на чистата енергия в Европа.

След осигуряване на необходимите регулаторни одобрения и приключване на първоначалната транзакция, Masdar планира да стартира задължително търгово предложение за придобиване на 100% от акциите на Terna Energy.

Сделката за 3,2 милиарда евро е най-големият бизнес-ход на Masdar в Гърция досега. През декември 2023 г. Masdar и гръцкото правителство подписаха споразумение за разработване на слънчева централа с мощност 7 MW на гръцкия остров Порос. Очаква се тя да покрие голяма част от електроенергийните нужди на острова. Masdar ще спонсорира изцяло проекта от 7 MW.

Създадена през 1997 г., гръцката компания Terna е лидер в гръцкия вятърноенергиен сектор. Тя притежава около 1,2 GW оперативен капацитет за вятърна енергия на сушата. Проектът Kafireas с мощност 330 MW на остров Евия е най-големият действащ вятърен проект на Terna Energy. Той включва клъстер от различни вятърни паркове, разположени на сравнително късо разстояние един от друг.

Наред с това компанията има и планове за пазара на офшорна вятърна енергия в Гърция, който започва да ускорява. През ноември компанията получи един от двата „лиценза за изследване“, издадени от гръцкото правителство за разработване на офшорни вятърни електроцентрали в Североизточна Гърция, между Александруполис и остров Самотраки.

Terna Energy управлява само 8,5 MW слънчев капацитет, но в момента е на път да започне изграждането на още 101 MW фотоволтаични мощности в Гърция. Заедно с това има соларни проекти за още 2 GW капацитет, за които очаква лицензи скоро.

В сферата на съхранението на енергия Terna Energy изгражда проект за помпено водноелектрическо съхранение Амфилохия, който – след завършване – се очаква да има общ инсталиран капацитет от 680 MW (производство) и 730 MW (изпомпване).

Проектът, разположен в Етолия-Акарнания в Северозападна Гърция, ще бъде най-голямата инвестиция в Гърция за съхранение на енергия, свързана с мрежата, надхвърляща 500 милиона евро. За този проект Terna Energy наскоро подаде искане за заем от 120 милиона евро до Европейската инвестиционна банка.

Сделката с Terna Energy „бележи основен крайъгълен камък в стратегията на Masdar да разшири портфолиото си до 100 GW чиста енергия до 2030 г. и ще има значителен принос към вЕИ капацитета на Гърция“, заяви султан Ал Джабер, министър на индустрията на Обединените арабски емирства и председател на Masdar.

Арабската корпорация е подписала и предварителни споразумения с две други енергийни компании за разработване на вятърни електроцентрали в Гърция и Египет.

Коментар