Засилен интерес на инвеститори към ВЕИ индустрията у нас

България трябва да въведе стимули за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници – това заяви американският посланик Джеймс Уорлик тази сутрин по време на откриването на шестия международен конгрес и изложба “Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”, който стартира в Международния изложбeн център в София.

Енергията от възобновяеми енергийни източници – това е бъдещето за нас, за децата ни и децата на децата ни. България е лидер в региона от гледна точка на приноса си за развитието на ВЕИ. Но само с говорене по конференции не може да се стигне далеч, заяви Уорлик, цитиран от GreenTech.bg.

Има нещо, което българското правителство може да направи още сега. Това е да въведе предвидими тарифи за енергията от ВЕИ, за да могат инвеститорите да имат сигурност, добави Уорлик. Той подчерта, че много американски производители от ВЕИ сектора имат интерес към страната ни.

Същевременно, немските ВЕИ инвеститори, присъстващи в България, възроптаха срещу мерките на правителството. В отворено писмо те изразяват недоволството си от мерките на кабинета за развитие на ВЕИ индустрията. Вместо да я развият, настоящите мерки ще я убият, смятат германските инвеститори.

Писмото е подписано от над 20 дружества, сред които AES Geo Energy, Vestas, GeoPower, Deutsche Leasing, Global Wind Power, ELTE, WindSis, KS Inenieure, Българска фотоволтаична асоциация и др. Авторите се опасяват, че липсва единна и ясна ВЕИ стратегия, а това може да доведе до противоречия и зловредно въздействие от тях.

“Ограниченията за ВЕИ проектите на земеделски земи, предложени от министерството на земеделието и храните, са твърде всеобхватни, икономически проблематични и застрашават инвестиции от милиарди евро и стотици работни места”, се казва в писмото. И още: Включването на ВЕИ проектите към пазара на “прогнозиране и балансиране” би могло да доведе до невъзможността за финансиране на проектите и до спиране на функционирането на пазара.

“Считаме, че изискваното от ДКЕВР потвърждение за банково финансиране за издаването на лиценз не е практично, защото банките не ще предоставят такова потвърждение, и по наше мнение следва да бъде въведен друг финансов филтър. Споделяме мнението, че разработваният национален план за действие относно ВЕИ не би следвало да възпрепятства ВЕИ проектите и да ги ограничава до определени територии”.

Авторите на писмото настоятелно молят за насрочване на среща и обсъждане на проблемните теми. Дружествата и асоциациите подчертават съгласието си с необходимостта от по-добри нормативни актове и подобряване на тяхното прилагане с цел ВЕИ пазарът да стане по-прозрачен, надежден и по-лесен за планиране.

На конгреса в МИЦ стана ясно също, че България е единствената страна в Европа, която не предлага стимули за закупуване на хибриден или електрически автомобил. Тази тъжна констатация направи Ст. Желев от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители.

Почти всички производители вече имат своите хибридни и/или електрически модели. За да насърчат купуването на такива автомобили, всички европейски страни са въвели стимули за придобиването на еко-возила. Това може да са данъчни облекчения, директни субсидии и др. България единствена не предлага никакъв стимул за бизнеса и гражданите си.

Коментар