Стартира проектът за речна ИС на Дунав

Днес бе даден стартът на първа фаза от проекта за речна информационна система в българския участък на река Дунав (БУЛРИС). Изграждането се финансира по Оперативна програма „Транспорт” и трябва да бъде завършено през 2011 г., съобщи МТИТС.

Един от основните приоритети на МТИТС е ускоряването на проектите, финансирани със средства от европейските фондове, заяви министър Александър Цветков по време на церемонията на пристанище “Русе-център”. БУЛРИС е именно такъв проект, поради което министерството е направило всичко възможно, за да не изостава от предварителния график.

Първата фаза от БУЛРИС е планирана за реализация в периода 2007 – 2011 г. Тя включва предварителни проучвания, проектиране на системата, разработване на тръжната документация и провеждане на търг за изграждане на основната инфраструктура на речната ИС.

Проектът БУЛРИС е част от Общоевропейската навигационна информационна система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. Изграждането на речни ИС във всички участъци на р. Дунав, контролирани от отделните държави, ще позволи създаване на единна навигационна система, която да осигури ефективно и безопасно корабоплаване по една от най-големите речни магистрали в Общността.

В българската част на реката все още няма изградена подобна речна информационна система. Това поставя страната ни в неравнопоставено положение спрямо останалите държави в Общността, защото не е включена в общата европейска система за обмен на информация.

Проектът БУЛРИС ще бъде осъществен в три фази до края на 2013 г. ДП „Пристанищна инфраструктура” е бенефициент по проекта, а индикативният бюджет е около 30 млн. лева, като 15 млн. лева са за първата фаза.

Коментар