Siemens достави Magnetom Essenza за 1-ва Градска болница в София

Апаратът беше доставен рано сутринта, за да се избегнат евентуални затруднения на автомобилния трафик в столицата. Очаква се болницата да започне прегледи на апарата веднага след монтажа му до края на юни 2010 г.

В отговор на все по-големия натиск за намаляване на разходите в сферата на здравеопазването, както и на все по-високите и стриктни изисквания за екологична съобразност на продуктите, Siemens инвестира в разработването на иновативни системи, способни да посрещнат болничните нужди в широка диагностичен диапазон. По тези причина системата се радва на сериозен интерес в страната, като настоящата Magnetom Essenza е петата доставена за нуждите на българското здравеопазване система от компанията.

Magnetom Essenza е система, която позволява икономии до 25%, които могат да бъдат постигнати при разходите за инсталиране от гледна точка на по-малкото необходимо пространство, изисквания към електрозахранването и строителни работи. Частично, това се дължи на лекия 3.5 т магнит, което дори дава възможност системата Magnetom Essenza да се инсталира на по-високи подове. Ако системата замества съществуваща MR система, тя може да намали консумацията на енергия до 50%, благодарение на своята електроника с високи технически характеристики на изпълнение, което с право я прави част от екологичното портфолио на Siemens. Тъй като съвременният магнит има нулева утечка на хелий, няма нужда и редовно да се допълва това скъпо вещество, а системата е винаги готова за експлоатация.

Magnetom Essenza осигурява отлично качество на образите за всички клинични приложения. Апаратът използва технологията МТВ (Матрица на тотална визуализация), която предлага на лекаря всички стандартни клинични приложения с отлично качество на изображението и позволява гъвкаво комбиниране на до четири различни апликатора, което фактически прави излишно повторното позициониране на пациента и елементите. Технологията МТВ позволява също така паралелно получаване на изображения за намаляване на времето за получаване на резултатите. Едно пълно изследване на цялата централна нервна система, например, може да се извърши за по малко от десет минути.

Друга значителна иновация е апликаторът на IsoCenter Matrix. Той е позициониран постоянно в изоцентъра на магнита и поради това е винаги в работна позиция, готов да сканира. Предимството: потребителят не трябва да поставя вече големи, тежки апликатори на гръбнака и времето за подготовката на пациента се съкращава. В допълнение, чрез осигуряването на правилното позициониране на апликатора се гарантира също така и отлично качество на изображението. Технологията IsoCenter Matrix може да се използва в гъвкави комбинации с други апликатори и средства, като виртуален 140 cm апликатор, без преместване позицията на пациента при многостъпковите изследвания.

Друго ново свойство на апарата e Focus Shoulder Array за оптимална образна диагностика на рамото. Крилото на уплътнителя на апликатора премества областта за изследване на магнита от центъра на системата към рамото, което иначе остава в края на обема на измерване без прилагането на тази технология. Magnetom Essenza има по-малка дължина на системата, отколкото повечето конвенционални MR системи 1.5 Тесла. Това означава, че главата и краката на пациента остават извън системата в много от случаите, което прави изследването много по-поносимо за лицето вътре в тунела.

Коментар