Анализатори преосмислиха ролята на SaaS

Моделът за продажба на софтуер като услуга (SaaS) няма да играе определяща роля в ИТ развитието. Той ще остане важен, но не в толкова голяма степен, колкото се считаше по-рано, обяви Gartner.

Делът на SaaS в общите корпоративни разходи за софтуер през миналата година е бил само 3,4%, което е незначително увеличение спрямо 2,8-те процента от 1998 г., посочват анализаторите.

През настоящата година глобалният пазар на софтуер ще достигне 8,8 милиарда долара, прогнозира Gartner. В разходите за SaaS най-голям дял имат софтуерът за съдържание, приложенията за съвместна работа и комуникации, както и услугите за взаимодействие с клиенти.

SaaS повлия положително върху развитието на софтуерния пазар, предлагайки на потребителите повече възможности за избор, признава Gartner. В определени случаи SaaS има предимства, които позволяват на клиентите да избегнат проблемите с инсталиране и настройка на необходимите програми. Но все пак този бизнес модел не решава всички проблеми с доставката на софтуер.

Gartner съветва компаниите много внимателно да оценят своите потребности от SaaS услуги и условията за тяхното доставяне. Обещанията за безплатни SaaS услуги не винаги се изпълняват, предупреждават анализаторите.

Коментар