Пик в обучението по програма “Еразъм”

Броят на студентите, които са били в чужбина за обучение или стаж в предприятия с подкрепата на ЕС чрез програма „Еразъм“, достигна до най-високата си стойност през учебната 2008/2009 година.

Според данни на Европейската комисия, близо 200 000 студенти от висши учебни заведения са получили стипендии за обучение или стаж в чужбина. Това представлява повишение с общо 8,7% спрямо предходната учебна година и означава, че от стартирането на програмата през 1987 г. над два милиона млади европейци са се възползвали от финансирането по „Еразъм“.

Най-голямо е увеличението при броя на студентите, които стажуват в предприятия – над 50% спрямо предната година. Освен това миналата година над 36 000 преподаватели от висши учебни заведения са пътували в чужбина, за да преподават или да се обучават в някоя от всичките 31 европейски държави, които участват в програма „Еразъм“.

Рекордният брой студенти, които са се възползвали от програма „Еразъм“, показва 12%-но увеличение на наличния за 2008/2009 г. бюджет за обучение, стажове и други дейности, свързани с мобилността. Това също така доведе до увеличаване на средната месечна стипендия, отпускана от ЕС на студентите по „Еразъм“ през 2008/2009 г. – от 255 на 272 евро.

По-малкото увеличение на бюджета през следващите няколко години означава, че в близко бъдеще без допълнителни ресурси програмата трудно ще се развива с подобни темпове, посочват от Комисията.

168 200 студенти са били подпомогнати от „Еразъм“, за да учат в чужбина, като са прекарали средно шест месеца в приемната държава, което представлява увеличение от 3,4% в сравнение с данните за миналата година.

От 2007 г. по програма „Еразъм“ на студентите се предлага възможността да отидат в чужбина за стажове в предприятия или други организации. По това направление е налице увеличение от повече от 50% спрямо предходната година (30 400 студенти през 2008/2009 г.).

Желанието на студентите да увеличат перспективите си за професионално развитие чрез практическа работа, както показва изследването на Евробарометър през 2009 г., се счита за основната причина за увеличаващата се популярност на стажовете по „Еразъм“ в предприятия.

Коментар