Бизнесът е объркан относно зелените политики

Налице е липса на яснота в бизнес средите относно държавните политики за околната среда, показа едно ново изследване на Острова, проведено от PriceWaterhouseCoopers.

Проучването е разкрило, че две трети от бизнеса във Великобритания смятат, че настоящата „зелена“ политика е неясна и няма да се чувстват комфортно да вземат каквито и да е инвестиционни решения на базата на съществуващите разпоредби, съобщи GreenTech.bg.

Налице е още и объркване относно данъчните стимули за околната среда. Измежду тези, които твърдят, че са наясно с тях и биха могли да кандидатстват за такива финансови облекчения, 75 процента твърдят, че процесът е “твърде обременителен и не си струва да се кандидатства“.

Около 94 процента от бизнесите смятат, че политиката в областта на изменението на климата ще окаже въздействие върху техния бизнес през следващите две или три години.

Коментар