Нетера влага 1 милион лева в еко дейта център

Телеком операторът Нетера започна строеж на неутрален еко дейта център. Очаква се съоръжението да започне да функционира в началото на ноември, а инвестицията в него да надхвърли 1 милион лева, съобщиха от компанията.

Дейта центърът ще разчита на климатична система от типа Free Cooling, която е енергоспестяваща и екологична, уточниха от Нетера. Технологията използва максимално ефективно студения външен въздух. При подходящи условия, той охлажда етилен-гликоловата течност, с чиято помощ се поддържа температурата в помещенията на нужното ниво.

В един дейта център климатичната система е основен консуматор на електрическа енергия. Free Cooling намалява енергопотреблението с 30% до 50%. Съответно генерираните вредни емисии в атмосферата са значително по-малки. Съоръжението също така ще разполага и с индивидуални клетки, осигуряващи най-високо ниво на сигурност за клиентското оборудване.

Миждувременно, управителят на Нетера – Невен Дилков обяви, че бизнесът на компанията расте, въпреки най-трудните за икономиката години. С изграждане на новия център за колокация, общата инсталирана мощност на дейта центровете на Нетера надхвърля 1 мегават.

Коментар