Обединени комуникации подобряват бизнес процесите

Бизнесът днес е изправен пред истинско предизвикателство в лицето на все по-сложните комуникационни среди. Твърде често комуникацията забавя бизнес процеса, тъй като е неправилно насочена и зависи от човешка намеса. Наскоро водещата компания в света на мрежите, Cisco Systems, предложи решение на проблема с нова обединена система от комуникационни продукти и приложения за глас, видео и данни, която позволява на организациите да използват по-ефективно ресурсите.

Решението на Cisco за обединени комуникации е всъщност една отворена и разширяема платформа, предназначена да оперира в мрежата за данни (ИТ инфраструктурата) на дадена компания. Системата се базира на мрежовата архитектура на Cisco, ориентирана към услугата (SONA), която беше обявена от компанията в края на миналата година. Чрез комбиниране на комуникационни възможности с мрежата за данни, компаниите могат да подобрят процесите и в крайна сметка да “ускорят” своя бизнес. Тук става въпрос за решение, което е нещо много повече от телефонни услуги, а именно – богата комуникационна среда на базата на Интернет протокол (IP), която плавно интегрира приложения, свързани с глас, видео и данни.

В основата на системата е портфолиото от комуникационни продукти на Cisco, което включва приложенията CallManager, MeetingPlace и IP Contact Center, доразвити с нови функции и възможности. Този подход ще позволи на потребителите, които вече използват комуникационни приложения на Cisco, да направят по-лесен и икономичен преход към новата технология, като просто актуализират съществуващите си системи.

Като цяло, ползата от новата система е, че тя опростява начина, по който служителите споделят информация. Те ще могат да общуват помежду си по-добре в реално време и ще преминават по-лесно от едно в друго приложение. Освен това, системата създава мост между настолни системи, телефон и мрежа.

Казано по друг начин, потребителите ще могат, например, да започнат със задачи като търсене на информация за контакт в онлайн директория, след което с едно щракване на мишката да стартират видеоконференция. Особено привлекателна за организации с много пътуващи търговци и служители, работещи извън офисите, е възможността на системата да осигури отдалечен достъп до ресурсите на компанията, независимо от мястото, от което потребителите се свързват към Интернет.

Комуникационният пакет на Cisco е резултат от съвместните усилия на компанията с нейните партньори в лицето на мощни корпорации като IBM и Microsoft. IBM е участвала в проекта със софтуерен модул от своя продукт Lotus Sametime 7.5. Разработката на IBM прави възможна комуникацията в реално време между Cisco IP телефони и клиентския софтуер на Lotus Sametime Connect. Microsoft, от друга страна, работи с Cisco за създаване на приложения, които да работят в системата на унифицирани комуникации. В решението на Cisco ще бъдат интегрирани приложенията Microsoft Office Communicator 2005 и Microsoft Office Live Communication.

Коментар