ИКТ проект помага при откриване рак на гърдата

Всяка година в Европейския съюз се откриват 350 000 нови случая на рак на гърдата. Независимо от напредъка на модерната технология за получаване на изображения, ранното откриване и точното диагностициране на рака на гърдата продължават да са нерешени проблеми.

Правят се ненужни биопсии, като туморите често остават неоткрити до стадий, в който е много по-трудно и дори невъзможно да се проведе успешна терапия.

ЕС инвестира 3,1 милиона EUR в разработване на по-добра и по-бърза диагностика чрез проекта HAMAM. Създаден е прототип на клинично работно място, което ще подпомага диагностицирането на рак на гърдата чрез интегрирането на изображения, създадени посредством различни технологии (мамография, магнитен резонанс и други), както и на информация за пациента.

Лекарите ще могат да сравняват непосредствено едно с друго тези изображения с различен произход и едновременно с това да разглеждат анамнезата и медицинските анализи.

Проектът обединява учени, клинични работници и експерти в областта на ИТ, които работят съвместно, за да съберат всички съществуващи данни за пациенти в обща база данни.

По-конкретно, в рамките на проекта се разработва клиничен софтуер, който интегрира изображения и количествени данни и ги комбинира с индивидуални рискови профили относно вероятността за развитие на рак на гърдата въз основа на генетична информация и на исторически данни за случаи на заболяване в семейството.

Сред клиничните консултанти на проекта са водещи експерти в областта на диагностиката на рак на гърдата от шест държави-членки на ЕС (Белгия, Германия, Италия, Нидерландия, Швеция и Обединеното кралство), както и от САЩ.

Клинични тестове ще бъдат проведени в болници в Берлин (Германия), Дънди (Обединено кралство) и Ниймеген (Нидерландия). Тестовете ще бъдат подкрепени от експерти по ИТ от множество университети в Европа.

Коментар