Човекът е безспорният виновник за глобалното затопляне

Глобалното затопляне съществува и безспорно се дължи на човешката дейност, обяви френската академия на науките в доклад, написан от 120 учени от страната и чужбина.

“Няколко независими показателя сочат увеличаване на глобалното затопляне в периода 1975-2003. Това увеличение се дължи основно на нарастването на концентрацията на въглероден двуокис”, e заключението на доклада, съобщи GreenTech.bg.

“Увеличаването на въглеродния диоксид и в по-малка степен на други парникови газове е безспорно резултат от човешката дейност”, се казва още в доклада, приет с единодушие от членовете на академията.

Изводът от изследването оборва бившия министър на образованието на Франция Клод Алегре, геохимик по професия, който публикува книгата “Заблудата за климатичните промени”. В нея се твърди, че въглеродният двуокис не е свързан с изменението на климата.

Докладът е възложен през април от министъра на изследванията Валери Прекрес в отговор на коментарите на учени-еколози, които се оплакали, че Алегре е омаловажил тяхната работа.

Самият Алегре е член на Академията на науките и е подписал новия доклад. “Той има право да се развива,” обяснява президентът на академията Жан Саленсон, слагайки край на дебата.

В книгата си Алегре поставя под въпрос работата на Междуправителствената експертна група на ООН по изменението на климата (IPCC) и критикува световната мобилизация около “един мит без основание.” Той изразява остро несъгласие относно обвързването на изменението на климата с увеличаването на емисиите на въглероден двуокис в атмосферата и казва, че облаците и слънчевата активност имат далеч по-голямо влияние.

В доклада на Академията обаче се казва, че “слънчевата активност, която е спаднала леко от 1975 г., не може да бъде доминираща за затоплянето, наблюдавано през този период”, дори ако механизмите й “все още не са добре разбрани”.

Коментари по темата: „Човекът е безспорният виновник за глобалното затопляне”

добавете коментар...

  1. ?

    “все още не са добре разбрани” !!!

Коментар