ЕК разреши държавна помощ за БДЖ

Европейската комисия временно одобри оздравителна помощ от 249 милиона лева в полза на българската железопътна компания, стана ясно днес. Това е в съответствие със законодателството на ЕС за държавни помощи, съобщиха от Брюксел.

Помощта за “БДЖ” ЕАД отговаря на критериите за предоставяне на оздравителна помощ, тъй като е с ограничен размер и времетраене. Тя е разрешена временно, за да може Комисията да се произнесе по плана за преструктуриране на дружеството, който България трябва да предостави в срок от 6 месеца.

„Комисията е съгласна с предоставянето на оздравителна помощ за “БДЖ” ЕАД предвид сериозните смущения в българската икономика, до които би довело внезапното напускане на пазара от страна на железопътния превозвач, както и предвид ограниченото въздействие на мярката върху вътрешния пазар“, заяви Хоакин Алмуния, заместник-председател на Комисията, отговарящ по въпросите на конкуренцията.

Железопътния превозвач “БДЖ” ЕАД е изцяло държавно дружество с дейност на пазарите на транспорт на пътници и товари. Комисията разреши краткосрочна мярка, благодарение на която в периода преди прилагането на план за преструктуриране “БДЖ” ЕАД да се справи с проблемите си с наличност на ликвидност, да му позволи да плати задълженията си към кредиторите, както и да извърши належащи ремонти на подвижния си състав.

Размерът на помощта е ограничен до минимума, необходим на предприятието да извършва дейност през следващите шест месеца. В допълнение, българските власти поемат ангажимент да изпратят най-късно до шест месеца план за преструктуриране, който да позволи бъдещата жизнеспособност на услугите, които “БДЖ” ЕАД предлага понастоящем.

Коментар