Предлагат “цифрово Възраждане” на Европа

Комитетът на мъдреците – група на високо равнище за стратегически анализи в ЕС – връчи днес доклад за цифровизацията на европейското културно наследство на Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия по Програмата в областта на цифровите технологии, и на Андрула Василиу, комисар за образованието и културата.

Докладът призовава държавите-членки на ЕС да увеличат усилията си за предоставяне на достъп в интернет до колекциите в техните библиотеки, архиви и музеи. В него се обръща специално внимание на ползите от подобряването на достъпа до достиженията на европейската култура и знание, съобщи Европейската комисия.

В документа се посочват също потенциалните икономически ползи от цифровизацията, включително чрез публично-частни партньорства, за развитие на иновационни услуги в сектори като туризма, научноизследователската дейност и образованието.

Докладът потвърждава целта на Програмата в областта на цифровите технологии, а именно – засилване на присъствието на европейската цифрова библиотека Europeana, и предлага решения за осигуряване на онлайн достъп до творби, които са под закрилата на авторско право.

Препоръките от доклада ще бъдат взети под внимание в по-широкобхватна стратегия на Комисията в рамките на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа в помощ на културните институции при прехода им към епохата на цифровите технологии.

„Искрено благодаря на тримата „мъдреци“ за техните конструктивни предложения за това как можем да започнем „цифрово Възраждане“ в Европа", каза Нели Крус.

Основните заключения и препоръки в доклада, озаглавен „Новото Възраждане“, са:

Порталът Europeana следва да се превърне в основна отправна точка за културното наследство на Европа, представено в интернет. Необходимо е държавите-членки да подсигурят, че цялото съдържание, цифровизирано с обществени средства, е достъпно на сайта, а до 2016 г. всички техни шедьоври със свободен достъп са включени в Europeana.

Творбите, които са с авторски права, но вече не се разпространяват чрез търговия, трябва да бъдат достъпни онлайн. За цифровизирането и използването на тези творби водеща роля трябва да изиграят притежателите на правата. Но ако те не направят това, културните институции трябва да имат възможност да цифровизират материалите и да ги направят достъпни за широката публика, като за целта следва да бъде подсигурено възнаграждение за собствениците на правата.

  Правилата на ЕС за творби с неустановени притежатели на правата трябва да бъдат приети колкото се може по-бързо. Докладът определя осем основни условия за всяко решение.

Необходимо е държавите-членки значително да увеличат финансирането за цифровизацията, за да могат да се създават работни места и растеж в бъдеще. Средствата, необходими за строителството на 100 км пътища, ще бъдат достатъчни за цифровизацията на 16% от всички книги в библиотеките на ЕС или за цифровизирането на цялото аудио съдържание в културните институции на държавите-членки на ЕС.

Необходимо е да бъдат насърчавани публично-частните партньорства. Те трябва да са прозрачни, неизключителни и предоставящи равни условия за всички партньори; те трябва доведат до трансграничен достъп до цифровизираните материали за всички. Преференциалното използване на цифровизирани материали, предоставено на частния партньор, не трябва да надвишава седем години.

За да се гарантира съхранението на колекциите в техния цифров формат, е необходимо в Europeana да се архивира второ копие на съответното културно произведение. Освен това трябва да бъде разработена система, така че всякакви културни материали, които към момента трябва да бъдат предоставени в няколко държави, да бъдат предоставяни само веднъж.

Към днешна дата europeana.eu вече предлага достъп до над 15 милиона цифровизирани книги, карти, снимки, филмови клипове, картини и откъси от музикални произведения, но това е само една малка част от творбите, съхранявани в културните институции на Европа. Повечето цифровизирани материали са по-стари творби с обществен достъп, за да се избегнат евентуални съдебни спорове относно творби под закрилата на авторско право.

„Комитетът на мъдреците“ включва Маурис Леви (председател и главен изпълнителен директор в компанията за реклама и комуникации Publicis), Елизабет Нигеман (генерален директор на Германската национална библиотека и председател на фондация Europeana) и Жак Де Декер (писател и постоянен секретар на Белгийската кралска академия за френски език и литература).

Коментар